Tirsdag 13. Februar

Øyvind Kvalnes:  Etikk i organisasjoner: Hvordan takle dilemmaer på jobb?

Dilemmaer er situasjoner hvor valget står mellom to alternativer som begge har moralsk tyngde. Uansett hva vi velger, blir noe galt. Hverdagen i en organisasjon kan preges av små og store dilemmaer for beslutningstakere. Etikken gir oss verktøy til å analysere og tenke klarere om hva som står på spill i dilemmaene, og hva vi burde gjøre. Filosof Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Der forsker og underviser han om etikk, ledelse og samarbeid i organisasjoner.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket)  i aud. 1 og i vestibylen, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang!