Utsatt til våren 2021

Markus Lindholm: Nysgjerrighetens pedagogikk Undring og nysgjerrighet nevnes gjerne i festtaler og Nobel-middager. Nysgjerrige mennesker er forutsetningen for et samfunn i utvikling. Men fremmer skole og utdanning nysgjerrighet? Markus Lindholm er biolog, professor i pedagogikk på Steinerhøyskolen og seniorforsker på NIVA. Han er kjent som skribent og foredragsholder, og er særlig opptatt av forholdet mellom …

Utsatt til våren 2021

Hans Herlof Grelland: Om følelsene Foredraget 10 november er utsatt inn til videre, grunnet Covid-19. En følelse er en måte å forholde oss til verden på, og til oss selv i verden. Den har en mening og er uttrykk for det dypeste i oss selv, men er samtidig noe vi kjenner i kroppen. Vi vil …

Utsatt til høsten 2021

Rolf Erik Solheim: Platon og Sokrates i nytt lys Bak den fysiske eksistensen finnes en enhet ifølge Platon. Niels Bohr og Albert Einstein hevdet det samme. Hvis Platon og Sokrates skulle løse krisene vi har skapt for oss selv og planeten i vår tid, hvilken kunnskap og vitenskap ville de da anvendt? Som teknisk revisor …

Covid-19 informasjon

LES NØYE DISSE SMITTEVERNHENSYN HVIS DU HAR TENKT DEG PÅ ETT ELLER FLERE AV MØTENE VÅRE I HØST Disse reglene vil gjelde for alle møtene i høst med mindre det kommer nye retningslinjer: Vi følger til en hver tid både myndighetenes og Universitetet i Oslo sine smitteverninstrukser Lokalet tar 450 mennesker , men vi har …