Tirsdag 10. november

Hans Herlof Grelland: Om følelsene En følelse er en måte å forholde oss til verden på, og til oss selv i verden. Den har en mening og er uttrykk for det dypeste i oss selv, men er samtidig noe vi kjenner i kroppen. Vi vil utforske dette nærmere og spesielt ta for oss angsten og …

Utsatt til høsten 2021

Rolf Erik Solheim: Platon og Sokrates i nytt lys Bak den fysiske eksistensen finnes en enhet ifølge Platon. Niels Bohr og Albert Einstein hevdet det samme. Hvis Platon og Sokrates skulle løse krisene vi har skapt for oss selv og planeten i vår tid, hvilken kunnskap og vitenskap ville de da anvendt? Som teknisk revisor …

Covid-19 informasjon

LES NØYE DISSE SMITTEVERNHENSYN HVIS DU HAR TENKT DEG PÅ ETT ELLER FLERE AV MØTENE VÅRE I HØST Disse reglene vil gjelde for alle møtene i høst med mindre det kommer nye retningslinjer: Vi følger til en hver tid både myndighetenes og Universitetet i Oslo sine smitteverninstrukser Lokalet tar 450 mennesker , men vi har …

Tirsdag 13. oktober

Lasse Thoresen:  Lyttende bevissthet Musikk gir forening av følelse og intellekt, etablering av orden og struktur som stadig utfordres av motkrefter, refleksjon snarere enn ekstase, eksistensiell oppvåkning snarere enn nytelse, transcendens snarere enn instinktiv respons.    Gjennom å utdype lyttingens dimensjoner kan vi også utvide og utdype vår bevissthet.  Gjennom lytte-eksempler vil tilhørerne få mulighet til …