Tirsdag 11. februar

Notto Thelle: Om stillhet i larmens tid Notto Thelle har nylig publisert boken Stillheten og skriket. Tanker om tro og eksistens. Med utgangspunkt i skriket i de greske tragediene og stillheten i Becketts drama, forsøker han å lytte seg inn til alt det som befinner seg mellom ytterpunktene. I foredraget vil han konsentrere seg om …

Tirsdag 3. mars

Arne Johan Vetlesen: Hvordan påvirker teknologi og forbruk vårt forhold til naturen og vår harmoni som mennesker? Arne Johan Vetlesen setter søkelyset på hva som skjer med oss mennesker og samfunnet vi lever i, når livene våre preges mer og mer av forbruksmentalitet og teknologi.  Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO.  Han …

Tirsdag 31. mars

Rolf Erik Solheim: Platon og Sokrates i nytt lys Bak den fysiske eksistensen finnes en enhet ifølge Platon. Niels Bohr og Albert Einstein hevdet det samme. Hvis Platon og Sokrates skulle løse krisene vi har skapt for oss selv og planeten i vår tid, hvilken kunnskap og vitenskap ville de da anvendt? Som teknisk revisor …

Tirsdag 5. mai

Lasse Thoresen:  Lyttende bevissthet Musikk gir forening av følelse og intellekt, etablering av orden og struktur som stadig utfordres av motkrefter, refleksjon snarere enn ekstase, eksistensiell oppvåkning snarere enn nytelse, transcendens snarere enn instinktiv respons.    Gjennom å utdype lyttingens dimensjoner kan vi også utvide og utdype vår bevissthet.  Gjennom lytte-eksempler vil tilhørerne få mulighet til …