Tirsdag 5. mai – utsatt

Lasse Thoresen:  Lyttende bevissthet Musikk gir forening av følelse og intellekt, etablering av orden og struktur som stadig utfordres av motkrefter, refleksjon snarere enn ekstase, eksistensiell oppvåkning snarere enn nytelse, transcendens snarere enn instinktiv respons.    Gjennom å utdype lyttingens dimensjoner kan vi også utvide og utdype vår bevissthet.  Gjennom lytte-eksempler vil tilhørerne få mulighet til …

Tirsdag 31. mars – utsatt!

Rolf Erik Solheim: Platon og Sokrates i nytt lys Dette foredraget er dessverre utsatt, da Universitetet i Oslo har besluttet å avlyse alle arrangement fra 12 mars til 14 april grunnet smittefare.Vi håper å kunne presentere Rolf Erik Solheims foredrag ved en senere anledning. Bak den fysiske eksistensen finnes en enhet ifølge Platon. Niels Bohr …

Tirsdag 3. mars

Arne Johan Vetlesen: Hvordan påvirker teknologi og forbruk vårt forhold til naturen og vår harmoni som mennesker? Arne Johan Vetlesen setter søkelyset på hva som skjer med oss mennesker og samfunnet vi lever i, når livene våre preges mer og mer av forbruksmentalitet og teknologi.  Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO.  Han …

Tirsdag 11. februar

Notto Thelle: Om stillhet i larmens tid Notto Thelle har nylig publisert boken Stillheten og skriket. Tanker om tro og eksistens. Med utgangspunkt i skriket i de greske tragediene og stillheten i Becketts drama, forsøker han å lytte seg inn til alt det som befinner seg mellom ytterpunktene. I foredraget vil han konsentrere seg om …