Venneforening og donasjoner

På vegne av Tverrfaglig forum- form for kultur, vitenskap og livssyn må vi beklage at vår samarbeidspartner i mange år,  Oslo Folkeakademi , ikke lenger mottar tilskudd fra Oslo Kommune.  For vår del har det store konsekvenser, fordi vi ikke lenger får et meget verdifullt og nødvendig bidrag til å dekke honorar til foredragsholderne våre.  Vi har ikke anledning til å ta inngangspenger når vi låner lokaler på Universitetet.  Det vi får inn av midler på foredragskvelder dekker omtrent utgifter til servering.  Vi har ikke andre tilskuddsordninger.  På årsmøte i forumet  har vi drøftet og besluttet følgende:

 1. Vi etablerer TVERRFAGLIG FORUMS VENNEFORENING.

 Det betyr at vi håper så mange som mulig vil være med og etablere  et fast oppdrag fra sin bank på kr. 50,- pr. måned til forumets konto  Kontonummer: 05321215078.  Når dette skjer vær vennlig å sende en mail til post@forumviten.info om dette.

2.     Vi appellerer til DONASJON  til TVERRFAGLIG FORUM , for de som har midler som kan avsettes til det.

Kontonummer: 05321215078 eller Vipps 79506.

Alle beløp over kr. 500,- gir fradrag på selvangivelsen til frivillige organisasjoner

Vi oppretter en egen fane på vår hjemmeside der de som er med i venneforeningen, og de som gir donasjoner vil bli oppført .  (Hvis noen som gir bidrag til forumet ikke ønsker å ha sitt navn der, ei heller beløpets størrelse for donasjon,  må de uttrykkelig gjøre oppmerksom på det.)

Vi er takknemlige for alle som vil støtte Tverrfaglig forum i sin fortsatte drift.

Medlemmer av vår venneforening:

Våren 2019:
Grethe Nordhelle
Per Størksen
Else Astrup
Elin Ingvaldsen
Grete Klempel Stadheim

 

Vi takker for donasjoner fra:

Høsten 2019:
Ingerid Schive-Nilsen: 200,-
Ellen Hauger: 100,-
Ellen Gauslaa: 100,-

Våren 2019:
Else Astrup: 750,-
Jorun Torper: 1000,-
Aleksander Dahl: 500,-
Bjørn Kruse: 500,-
Astri Sofie Platou: 500,-
Gunnvald Kvarstein: 200,-
Torill Onarheim: 100,-
Kristin Aamlid: 100,-
Nina Trandum: 100,-
Olaf Aasrud: 150,-
Sigurd Lars Aspeslett: 200,-
Ujagar Singh Sahki: 1000,-
Per Berg: 5000,-