Forumets Visjon

 

Forumets formål er å utvide vår livskunnskap, for å leve harmonisk i samfunnet og naturen. Forumet arrangerer foredrag og dialog innen tema som: Filosofi, psykologi, spiritualitet, ulike kunstarter, naturvitenskap, helse og samfunn.

Forumet er verdimessig åpent, det vil si uavhengig av alle organiserte livs- eller verdisyn.

Forumet arrangerer møter som er åpne for alle. Det eksisterer ikke medlemskap i forumet. Heller ingen kontingent men publikum oppfordres til å støtte forumet økonomisk på ulikt vis.