Tverrfaglig Forum Bok

Ønsker du å vite mer om Tverrfaglig Forum?
Da kan du lese boken om Forumets historie skrevet av Grethe Nordhelle.
Grethe er en av Forumets grunnleggere og har deltatt aktivt i styret gjennom hele forumets historie.

I boken presenteres et historisk tilbakeblikk og en utdypelse av Tverrfaglig forums ideologi i praksis gjennom  36 år. I underkant av 300 foredrag er formidlet i regi av forumet med formål å utvide vår livskunnskap  for å leve harmonisk i samfunnet og  naturen. Hensikten er å  supplere og å  tjene som alternativ til  formidling gjennom tradisjonelle utdanningsinstitusjoner. Hvordan bør et idealistisk forum organiseres for best mulig å tjene et forums visjon?  Hvilke fallgruver kan føre til splid, manipulasjon og konflikt? Frivillig tjeneste for et verdifullt formål vektlegges som en mulighet for å rense oss for selvopptatte behov.

Boken er til salgs på forummøtene for kr. 75,-
Boken er gitt ut av Integral psykologisk Institutt As.
Ønsker du den kjøpt på nett, kan du gå inn på www.nordhelle.no under salg av bøker.