Tidligere foredrag

Tidligere foredrag

I alle år på en tirsdagskveld –  f.o.m. forrige semester helt tilbake til etableringen av forumet i 1982 finner du her en oversikt over tidligere møter. Tidlige programmer har ingen link til hjemmesiden og finnes i sin helhet kun i papirversjon. Grethe Nordhelle, som sammen med U.S. Sakhi  grunnla forumet, har vært bevisst på å samle programmet  fra etableringen og fram til dags dato.  Kontakt henne på post@nordhelle.no eller mobil 92800226, hvis det er behov for utdypende informasjon om disse temakveldene.

Høst 2023

12.09: Rolf Erik Solheim: «Åndelighet uten religion». Les mer her
10.10: Rune Semundseth: «Lyttekunsten, burde jeg lytter mer og bedre?» Les mer her
07.11: Jens Oscar Jenssen: «Sjelens mørke natt – en introduksjon til den kristne mystikeren Johannes av Korset.» Les mer her

Vår 2023

07.02: Hanne Kristin Rohde: «Lys uten skygge». Les mer her
07.03: Grethe Nordhelle: Lidelse og helbredelse fra psykopatens traumatiserende grep. Les mer her
17.04: Anicken Sveia Riksfjord: Hvordan snakke med mennesker i krise. Les mer her
09.05: Markus Lindholm: Evolusjon, menneskesyn og kosmologi. Les mer her

Høst 2022

02.09: Anders Kvellestad: Hvordan føle seg frem i universet. Les mer her
18.10: Peter Normann Waage: Andrè Bjerke – Menneskehetens dikter. Les mer her
15.11: Helge Hognestad: Gi sjelen rom. Les mer her
06.12: Katarina Pajchel: Tro og vitenskap – må vi velge? Les mer her

Vår 2022

08.02.: Hermod Nordby Hansen : Det hellige terapiforholdet. Les mer her
12.03: Tverrfaglig forums 40 års jubileum, heldagsseminar. Les mer her
05.04: Marte Roa Syvertsen: Menneskehjernen – farlig og fantastisk. Les mer her
03.05: Mette Hjelmark: Gorillaen ved mitt kjøkkenvindu – og jakten på bevisstheten. Les mer her

Høst 2021

07.12: Jan Chr. Karlseng: Hva er sjelen?  Les mer her
23.11: Markus Lindholm: Nysgjerrighetens pedagogikk. Les mer her
26.10:Tord Gustavsen:  Hengivelsens kunst.  Les mer her
14.09: Hans Herlof Grelland: Om følelsene. Les mer her

Vår 2021
Samtlige foredrag våren 2021 ble utsatt grunnet Covid-19 pandemien.

Høst 2020

13.10: Lasse Thoresen:  Lyttende bevissthet. Les mer her
15.09: Dag Hessen: Vippepunkter i natur og kultur. Les mer her

Øvrige foredrag høsten 2020 ble utsatt grunnet Covid-19 pandemien.

VÅR 2020

11.02: Notto Thelle: Stillhet i larmens tid. Les mer her
03.03: Arne Johan Vetlesen: Teknologi og forbruk vs. natur og harmoni. Les mer her

Øvrige foredrag våren 2020 ble utsatt grunnet Covid-19 pandemien.

HØST 2019

17.09: Werner Christie: Hva gjør livet godt å leve? Les mer her
08.10: Inge Eidsvåg: Døden – livets følgesvenn. Les mer her
05.11: Karette Stensæth: Musikk og menneske   – kva slags samanhengar er det mellom desse to? Les mer her
03.12: Unni Wikan: Håndtering av sorg og død i ulike kulturer. Les mer her

VÅR 2019

12.02: Are Kirkaas Normann: Det er farlig å leve, vi dør alle av det! Les mer her
12.03: Åse Minde: Kunstens kraft og betydning i våre liv. Les mer her
10.04: Bjørn Kruse: Musikkens eksistensielle imperativ. Les mer her
07.05: Per Størksen: Mellom materialisme og åndelighet. Les mer her

HØST 2018

18.09: Rebekka Nøkling:  En hverdag med mindre stress og mer livslyst. Les mer her 
19.10: Roald Bjørklund: Den norske arbeidslivsmodellen– verdighet , integritet og lederes ansvar. Les mer her
06.11: Per Isdal: Medfølelsens pris Hva gjør det med oss  å jobbe med lidelse, elendighet, vold og sykdom? Les mer her
27.11: Henrik Syse: Filosofisk refleksjon i en raskt foranderlig tid: Hvordan kan og bør vi tenke om verdier i dag? Les mer her

VÅR 2018

13.2: Øyvind Kvalnes:  Etikk i organisasjoner: Hvordan takle dilemmaer på jobb? Les mer her
6.3:  Edvin Østergaard:  Naturfag og estetisk dannelse. Les mer her
20.3: Notto Thelle:  « Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå…» Fire japanske vandrepoeter om vandringens visdom og veiens poesi. Les mer her
17.4: Marcus Paus med ensemble – «En hellig, alminnelig lek: André Bjerkes poesi i ny klangdrakt» Les mer her

HØST 2017

28.11: Anna Louise Kirkengen:Traumatiske innskrifter – tegn, tekst og tolkning. Les mer her
7.11: Åshild Ulstrup: Alder er ingen diagnose. Les mer her
10.10: Bjørn Grinde: Steinalderen som rettesnor for levesett? Les mer her
12.9: Tor-Johan Ekeland:  Mellom individualisme og fellesskap. Moderne lidelser i den nyliberale kultur: les mer 

VÅR 2017

25.4: Musikk i den store sammenhengen – LIVET og TIDEN som inspirator og utfordrer v/Wolfgang Plagge: les mer
28.3: Når kjærligheten tar slutt. Om kjærlighetens dynamikk og håpet som sjeldent dør v/ Sissel Gran: les mer her
7.3: Skamfølelsen – en relasjonell og eksistensiell utfordring v/Marie Farstad: les mer her
14.2: Hva er sannhet for Wergeland v/Dagne Groven Myhren: les mer her

HØST 2016

13.9: Uforutsette effekter og overlevelse i kriserammede samfunn v/Siri Hermansen: les mer her
4.10: Om lykke, dannelse og tidbetraktinger over det vi tar for gitt v/Morten Krogvold: les mer her
1.11: Kretsløpshus – en mulighet for å leve i forståelse og harmoni med naturens kretsløp? v/Julio Perez: les mer her
29.11: Stalking – personforfølging og vedvarende trakassering v/Svein Øverland: les mer her

VÅR 2016

16.2: Alene naken – hvorfor er vi redd for å være oss selv? v/ Tormod Huseby
15.3: Møte med døden – en mulighet for et helere liv?  v/ Audun Myskja
12.4: I skyggen av Jante.  v/ Iben Sandemose
10.5: Mindfulness-meditasjon og indre fordypning.  v/ Viggo Johansen

HØST 2015

15.9: Hagen – naturens kilde til fred og harmoni. v/Grethe Nordhelle
6.10: Hjernens mysterier. v/ Johan Frederik Storm
1.11: Hva er rasisme?  v/Cora Alexa Døving
24.11: Erfaringer av kontakt med døde – hvilken betydning har det for etterlatte?v/ Anne Austad

 VÅR 2015

10.2: Verdier i verditapets tid – et personlig bidrag v/ Guttorm Fløistad
24.2: Hva har religion og åndelighet med psykologi å gjøre? v/ Eva Elisabeth Aspaas Skoe
17.3: «Barndomsforgiftning». Helsefølger av tidlig krenkelseserfaring.  /v Anna Luise Kirkengen
21.4: Raushetens tid – fra misunnelse til beundring. v/ Kathrine Aspaas

HØST 2014

16.9: Kunsten å være menneske.  Med eventyrene som veiviser.  v/ Berit Tversland
7.10: Hvordan forandrer sosiale medier og ny datateknologi vår erfaring og tenkning?
v/ Kjetil Røed
11.11: Vår jødiske reise.  v/ Anne Sender
2.12: Sårbarhet – livets utgangspunkt. v/ Bodil Sødal

VÅR 2014

6.5: Angstens røtter v/ Grethe Nordhelle og U.S. Sakhi
8.4: Avhengighet og ansvar i kjærlighetens tid /v Per Størksen
4.3: Jeg vil ikke vite det. Om ansvarsfølelse og ansvarsunnvikelse v/ Karine Nyborg
11.2: Reisen mot seg selv v/ Vigdis Garbarek

HØST 2013
17.9: Sorg og lidenskap v/ Nina Karin Monsen
8.10: Hvor kom hatet fra? Perspektiver på 22. juli v/ Aage Storm Borchgrevink
29.10: Hva kvantefysikken sier om verden vi lever i  v/ Hans Herlof Grelland
12.11: Kvinnen i hele hennes vesen v/ Henny Moan

VÅR 2013
19.3: Hjernen, stedsans og hukommelse v/ May-Britt Moser
7.5: Skyld og soning i Dantes Guddommelige komedie  v/ Trond Berg Eriksen
23.4: Hvordan vet vi det vi tror vi vet i medisinen? v/ Finn Georg B Wisløff
26.2: Livsmot og håp sett gjennom hiphop-kulturen v/ Carl Petter Opsahl

HØST 2012
9.10: Angsten for oppdragelse ‐ refleksjoner om voksenrollen i dagens samfunn  v/ Arne‐Johan Vetlesen
16.10: Den stormfulle sola ‐ hvordan den påvirker vårt teknologibaserte samfunn  v/ Pål Brekke
6.11: Ideologi og personlighet ‐ 22. juli i psykologisk perspektiv  v/ Siri Gullestad
20.11: Mennesker med en trygg opplevelse av selvverd er i stand til å skape positive fellesskap  v/ Britt Neumann

VÅR 2012
28.2: «Etikk – ikke snill, men klok?» Om etikk som verktøy i arbeidslivet v/ Einar Øverenget
6.3: «Kapitalismen – idéene, suksessene, vrangforestillingene, krisene og reformbehovene» v/ Kåre Willoch
17.4: «Her er det godt å være» Om estetikk i våre omgivelser. Hva gjør den med oss? v/ Birgit Cold
8.5: «Myter og makt» Verdensbilder på kollisjonskurs i Norden v/ Gro Steinsland

HØST 11

6.9: «Hvordan kan vi opprettholde hjernens funksjon?»  v/ Linda Hildegard Bergersen
4.10: «Når hjertet kommer hjem langt hjemmefra» v/Wera Sæther
1.11: «Stemmen, sjelens speil?  Stemmens betydning for individ og samfunn» v/ Nini Ritzau og Knut Jørgen Moe
29.11: «Alt annet enn kjærlighet» v/ Sissel Gran

VÅR 2011

8.2: «Alternative liv – biologiske perspektiver på livskvalitet» v/ Bjørn Grinde
1.3: «Engler, selvutvikling og indre potensial – Om menneskesyn i alternativ spiritualitet» v/ Notto R. Thelle
5.4: «Kunsten å være voksen i en ungdomsfiksert kultur – Voksenrollen i et generasjons- og livsløpsperspektiv» v/ Frode Thuen
3.5: «Ideologier og politiske idéer i det 20.århundre» v/ Bernt Hagtvet

HØST 2010

31.8: «Individets vandring i indre og ytre kosmos» v/ Anup Rej
21.9: «Naturens katedral» v/ Haakon Chr. Gaukstad
2.11: «Perspektiver på skam» v/ Berit Okkenhaug

VÅR 2010

2.2: «Måtehold i grådighetens tid» v/ Henrik Syse
9.3: «Ytringsfrihed bør finde Sted» (Norges grunnlov §100)  v/ Per Edgar Kokkvold
27.4: «Sannhetens kår» v/ Christian Borch
4.5: «Finn din indre kraft» v/ Audun Myskja

HØST 2009

8.9: «Gåten Jesus – én fortelling, mange stemmer» – Om beretningenes polyfoni v/ Notto R. Thelle
13.10: «Oppmerksomt nærvær» – et nødvendig bidrag til balanse i en stresset tid v/ Michael de Vibe
3.11: I medvind og motvind – i Arktis og Antarktis v/ Liv Arnesen
24.11: «Å fullføre et liv i dødens nærvær» v/ Astrid Rønsen

VÅREN 2009

17.2: Jakten på den norske lykken v/ Ottar Hellevik
17.3: Mellom himmel og helvete v/ Margaret Skjelbred
14.4: Miljø- og finanskrise – Er økologisk økonomi en del av løsningen? v/ Ove Jacobsen
5.5: Gud – en vitenskapelig oppdatering v/ Bjørn Grinde

HØST 2008

16.9: Ingen katastrofe er lik  –  bare befolkningen kan gi oss forståelsen v/ Fredrik Barth
14.10: Stopp utviklingen, jeg vil av! v/ Nils Christie
4.11: Liv og kjærlighet  –  betydningen av nærhet og tilknytning fra vugge til grav v/ Sissel Gran
25.11: Stille stemmer – indre bilder.  Om lesningens velsignelser, farer og fryd v/ Inge Eidsvåg

VÅR 2008

12.2: Er Norge et overutviklet land ? – Refleksjoner etter 10 års opphold i Bhutan. v/ Chris Butters
11.3: Hva betyr moderne kommunikasjon for mellommenneskelige forhold? v/ Jon Bing
22.4: Psykopat? Historier fra virkeligheten v/ Lisbeth Brudal
6.5:  Den uendelige manipulasjonssirkelen. Presentasjon og observasjon v/ Grethe Nordhelle

HØST 2007

18.9: Filosofi for livet v/ Anders Holt
9.10: Hvordan overvinne depresjon i hverdagen? v/ Torkil Berge
30.10: Etikken og naturen i vår samtidskunst v/ Øystein Mobråten
20.11: Musikken  –  mellom erfaring og forklaring, mellom grepethet og begripelse v/ Peder Christian Kjerschow

VÅR 2007

Lørdag 10.2: Fred og forsoning – Dagsseminar i samarbeid med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.  Medvirkende: Nils Christie, Ingrid Vik, Anton Weiss-Wendt, Heidun Rørlie Søhr, Kjell Ribert, U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle
13.3: Buddhisme i et arbeidsliv der stress er en stor utfordring v/ Peter Chr. Koren
17.4: Arbeid med drømmer v/ Hilde Ingebrigtsen

HØST 2006

19.9: Hva betyr religion i vår tid? v/ Anne-Lise Strøm
10.10: Empatisk kommunikasjon i lys av positiv psykologi  v/ Lisbeth F. Brudal
7.11: Vold mellom ukjente – Hvilke samfunnsforhold øker risikoen for slike hendelser? v/ Hedda Giertsen
28.11: Om indre årsaker til ytre konflikter  v/ Grethe Nordhelle

VÅR 2006

14.2: Reisens filosofi v/ Lasse Efskind
7.3: «Paradokser og menneskelighet – den greske mytologiens særpreg» v/ Terje Nordby
28.3: Oppgjør med fastlåste meninger v/ Bjørn Egge
25.4: Sentrifugerte par – Nærhet, avstand og vendepunkter i moderne forhold  v/ Sissel Gran

HØST 2005

20.9: Arbeidets plass i livet  – om arbeid  –  frihet – selvrealisering v/ Kjell Madsen
11.10: «På vei mot det gode samfunn?» v/ Ottar Hellevik
1.11: Om fortiden  –  en hemsko eller en spore til vekst? – Området barnepsykiatri som eksempel v/ Hilchen Sommerschild
22.11: «Øst er Øst og Vest er Vest. Hva skjer når de to møtes?» v/ Notto Thelle

VÅR 2005

8.2: Om lidelse og frigjøring fra lidelse i et buddhistisk perspektiv v/ Jon Wetlesen
8.3: Individualismen i vår tid – et tveegget sverd v/ Arne Johan Vetlesen
5.4: Hvordan tilnærme seg en livsstil i en ny permanent kultur – om planleggingen av økologisk forsvarlige hus og hager v/ Julio Perez og Frederica Miller
19.4: Medmennesker  –  35 år i Kairos bakgater v/ Unni Wikan

HØST 2004

19.10: Gener, Gud og Gaia.  Om genetisk skjebne og viljens frihet v/ Dag Hessen
9.11: Å omskape det skapte – å skape det uskapte v/ Melinda Meyer
23.11: Ett eller flere Europa? Identitet, idealer og konflikt omkring det europeiske fra Karl den Store til EU v/ Idar Helle

VÅR 2004

3.2: Den musiske medisin v/ Audun Myskja
30.3: Den skjulte disiplinering v/ Thomas Mathiesen
20.4: Goethes vitenskap  –  En holistisk, objektiv og kvalitativ vei v/ Astrid Bastiansen
11.5: Flytende kjærlighet v/ Trygve Wyller

HØST 2003

7.10: Har vi tid? v/ Bernard Durell
28.10: Globalisering av vold og livsstil hos ungdom ”ute av kontroll” v/ Ragnhild T. Bjørnebekk
11.11: Vann og sivilisasjon v/ Terje Tvedt
25.11: Vår evolusjonshistorie som ledetråd for helse og velvære v/ Bjørn Grinde

VÅR 2003

11.2: Om fenomenet skyld v/ Paul Leer Salvesen
25.3: Tanker omkring amerikanske reaksjoner på de siste års hendelser v/ Fredrik Barth
22.4: Stormøter som vei til konfliktløsning v/ Finn Tschudi
6.5: Ancient Indian Psychology v/ M. L. Kamlesh

HØST 2002

24.9: Engasjement for oss alle.  ATTAC mot den globale tobakksindustrien? v/ Tone Joner
15.10: Ære og æresdrap v/ Unni Wikan
12.11: Ondskap etter 11.september v/ Arne Johan Vetlesen
26.11: Det fins noko som er sant v/Margreth Olin

VÅR 2002

5.2: Om å ha et sant uttrykk   v/ Vigdis Garbarek
12.3: Genteknologi:  nye muligheter nye dilemmaer? v/ Sissel Rogne
16.4: Hvordan engasjere USA?  – et dilemma for Kina, Vietnam og Nord-Korea. v/ Stein Tønnesson
14.5: Om kjærlighet som filosofisk og sosiologisk tema v/ Helge Høibraaten

HØST 2001
25.9: Hvorfor er dette med fred så vanskelig? v/ Johan Galtung
16.10: Psykiatri og samfunn v/ Einar Kringlen
13.11: Et godt liv – hva er det? v/ Erling Førland
27.11: Svaret på de forferdelige hendelser – glemsel? Straff? Forsoning? v/ Nils Christie

VÅR 2001
13.2: Hvordan redusere stress med oppmerksomhetstrening v/ Andries Jan Kroese
6.3: Den autoritære personlighet – et problem for demokratiet? v/ Nils Johan Lavik
3.4: Aper – mennesker – slektskap og utvikling v/ Kåre Elgmork
8.5: Hva betyr den nevrobiologiske revolusjon for vårt syn på mennesket og dets tanke- verden? v/Per Andersen

HØST 2000
19.9: «Under forvandlingens lov» – en studie i Henrik Ibsens dramatikk v/ Gunhild Hoem
17.10: Henrik Wergeland og det sanne mennesket v/ Dagne Groven Myhren
7.11: Den levende kjærlighets flamme. Om religiøs erfaring, i historisk perspektiv v/ Jan-Erik Ebbestad Hansen
28.11: Mennesket i spenningsfeltet mellom natur og kultur v/ Dag O. Hessen

VÅREN 2000

Semestertema: Ansvar for egen og fellesskapets utvikling.
25.1: Frontlinjer innen stress – og  hjerneforskning – implikasjoner for selvhjelp v/ Ulrik F. Malt
22.2: Meditasjonens filosofi. Enhet, individ, fellesskap. v/ Kjell Madsen
21.3: Fra forpliktelse til dekadanse når underholdning fortrenger kunnskap v/ Berit Ås
9.5: Å skape ny identitet – en vei til økt harmoni v/ Grethe Nordhelle

HØSTEN 1999

Semestertema: Verdiskapning  for fellesskapet
27.9: «Det er gott att vara gammal –   att vara ung var för jäkligt» (B. Anderberg)
Om læring for livet v/ Mosse Jørgensen
18.10: Etikk og lønnsomhet – et forsøk på å skape en anderledes økonomisk tenkning v/ Svein Berglund
8.11: Mange og rivaliserende livssyn/ religioner – universelle menneskerettigheter? v/ Tore Lindholm

VÅR 1999

Semestertema: Hvilke samfunnsverdier ønsker vi?
2.2: Global etikk og kulturelt mangfold   v/ Ingrid Eide
2.3: Er våre ”idealer” relevante for det neste årtusen?  v/ Per Johan Isdahl
23.3: Overforbruk av utdannelse v/ Ottar Brox
20.4: Demokratiet og miljøkrisen  v/ Thomas Christian Wyller

HØSTEN 1998

Semestertema:  Kampen for ”det gode liv” – Kan vi skape bedre samspill med hverandre og miljøet?  Kan vi klare de alvorlige utfordringene lokalt og globalt?
29.9: Det onde og endring  v/ Nina Karin Monsen
13.10: Ytringsfirheten og ”det gode liv”  v/ Francis Sejersted
3.11: Psykopaten – sjarmør og tyrann  v/ Aud Dalsegg
24.11: Bærekraftig utvikling som utfordring  v/ Øystein Dahle

 VÅREN 1998

Semestertema: Det gode liv? – kan vi skape bedre samspill med hverandre og miljøet? Kan mennesket klare de alvorlige utfordringene lokalt og globalt?
10.2: Er noen gode liv bedre enn andre?  v/ Ottar Hellevik
3.3: Hva er livskvalitet?   v /Siri Næss
31.3: Egoismen og den fri vilje –  et biologisk perspektiv  v/ Dag O. Hessen
5.5: Middelalderens dyder  – trenger vi dem i dag?   v/ Henrik Syse

HØST 1997

Tema: Oss mennesker i mellom  –  veier til bedre samspill, samarbeid, samliv, samfunn
23.9: Oss mennesker i mellom v/ Mosse Jørgensen
14.10: Hvordan ta vare på seg selv, for å få overskudd til å være noe for andre  v/ Berit Waal
4.11: Om å ta den andres perspektiv –  Hvordan løser vi opp fastlåste partnersamspill  v/ Anne-Lise Løvlie Schibbye
29.11: Du og jeg og vi to – Veier til bedre samliv, samarbeid og samfunn v/Cathrine Søberg

VÅR 1997

27.2: Selvmord blant unge i lys av endringer i samfunn/ kultur  v/ Lars Mehlum
13.3: I Ching – a book of wisdom and a book of oracle.  v/Shantena Sabbadini
20.3: New development within the latest research in parapsychology in Edinburgh, V/Robert Morris
15.4: Drømmepsykologi  – om kreativitet, bevissthet og drøm  v / Lisbeth og Paul Jan Brudal

HØST 1996

Semestertema: Fra pessimisme til optimisme
24.9: Hvordan skape framtidsoptimisme  v/ Otto Krogseth
15.10: Framtiden er i våre hender  v /Steinar Lem
8.11: Edvard Muchs livskrise, i jungiansk perspektiv v/ Ronald Bugge
10.12: Tankens kraft  – myte eller virkelighet?  v/ Erik Møller

VÅREN 1996
6.2: Den sakrale vold – et kultursyn v/ Vibeke Engelstad
5.3: Berikende religionsmøter v/ Notto Reidar Thelle
16.4: Lyrikk og empati v/ Ida Berntsen
7.5: Menneskehjernen -hva vi vet og hva vi ikke vet v/ Ole Petter Ottersen

HØST 1995

5.9: Om å dø v/ Wera Sæther
10.10: Det er moro å være aktiv. Fredssak, global fordeling, økologi. Vi deltar enten vi vil eller ei v/ Arne Næss
14.11: Buddhistisk psykologi til selvinnsikt. v/ Roar Vestre
12.12: Kommunikasjon og etterligning fra fødselen av. Glimt fra spedbarnsforskning. v/ Stein Bråten

VÅR 1995

31.1: Jorden og gir bra livskvalitet for alle? v/ Johan Lem
14.2: De fem hersketeknikkene. v/ Berit As
21.3: Fra paradis til virkelighet v/ Per Arne Dahl
25.4: Fra Jeg’et til Selv’et i individ og samfunn v/ Erik Grønseth

HØSTEN 1994

27.9: Følelser og moral v/ Arne Johan Vetlesen
20.10: Healing research – Holistic Energy Medicine and Spirituality v/ Daniel J. Benor.
1.11: Kropp/sjel i lys av nyere psykosomatisk forskning v/ Ulrik F. Malt
13.12: Menneskets vei til åndelig utvikling av bevisstheten i dagliglivet v/ U.S. Sakhi

VÅREN 1994

18.1: Menneskeverdet – lar det seg begrunne’? v/ Øistein Parmann
8.3: Psykopaten – sjarmør og tyrann v/ Alf A. Dahl
26.4: Om jungiansk symbolforståelse med utgangspunkt i drømmer v/ Astri Hognestad
7.6: Light on death: Recent studies on the near death experience v/ Kenneth Ring

HØST 1993

14.9: Eksistensiell antropologi i en vitenskapelig tidsalder – om Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrups kritikk av ham v/ Gunnar Karlsen
12.10: Etikk og kommunikasjon v/ Ragnar Rommetveit
26.10: Om å spille hovedrollen i sitt eget liv v/ Eva Røyne
30.11: Om jungiansk symbolforståelse med utgangspunkt i drømmer  v/Astri Hognestad

VÅR 1993
2.2:  Hekser, horer, troll – urroller i arbeidslivet v/ Paul Moxnes
24.3: Livets magiske vev v/ Rune Amundsen
20.4: Hva er karakterplanlegging? v/ Olav Gjelsvik
4.5: Det gode liv og det gode menneske v/ Nina Karin Monsen

HØST 1992

15.9: Fortellingene om den hellige gral i middelalderen som inspirasjonsstoff til vår egen tid v/ Hans-Jørgen Høinæs
6.10: Mennesker i vekst v/ John Berglund
17.11: Hvorledes begrunner vi menneskeverdet? v/ Tore Frost
8.12: Vår elektromagnetiske hverdag – påvirker den vår helse? v/ Georg Thommesen

VÅR 1992

25.2: Kan tro helbrede? v/ Even Lærum
24.3: Forholdet mellom helhet og del – et nytt livsvitenskaplig perspektiv v/ Vilhelm Schjeldrup
7.4: Verdier som kompass – hva skal vi holde oss til når ideologier og utopier virker irrelevante, kaosteori rokker verdensbildet og vi lever i et late-som-samfunn? v/ Anders Evang                                 5.5: Synet på menneskets opprinnelse gjennom tidene – fra Aristoteles til Darwin v/ Kåre Elgmork

HØST 1991

1.10: Meditasjon – en vei til indre forandring v/ Bernard Durel
10.10: Jobb – hjem, tanker om det myndiggjorte menneske v/ David Kvebæk

VÅR 1991

26.2: Det myndiggjorte menneske v/ David Kvebæk
12.3: Du skulle forføres v/ Thorleif Schjelderup

HØST 1990

2.10: Gaiaproblemet og moderne kaosforskning v/ Jens Tellefsen
6.11: Fjernsyn & massemedia – hva gjør fjernsynet med oss? v/ Guttorm Fløistad
20.11: Hvorledes hjernen vår arbeider,  sett i lys av nyere nevrobiologisk forskning v/ Per Andersen

VÅR 1990

27.2:  Vägen till kosmiskt medvetande v/ Olav Johansson
13.3: Goethes fargelære -estetikk eller naturvitenskap v/ Axel Øijord
3.4: St. Bosco v/ Ronald Hølscher
8.5: Musikkens gjerning i menneskesinnet v/ Amalie Christie

HØST 1989

26.9: Miljø og utvikling i et kulturelt i perspektiv v/ Espen Wæhle
24.10: Postmodernismens dilemma og spirituelle impulser i moderne kunst v/ Hans Jørgen Høines
21.11: Et nytt verdensbilde trer frem v/ Jens Feder
5.12: Består livet av tilfeldige hendelser – eller skjer de planmessig v/ Georg Hygen

VÅR 1989

14.2: En samtale om Jeanne d’ Arc og hennes betydning for mennesker idag v/ Juni Dahr
28.2: Religiøs erfaring i vår tid v/ Helge Hognestad
4.4.: Tør vi tro på engler? v/ Dan Lindholm

HØST 1988

4.10: Et livssyn v/Sigmund Skar
1.11: Billedspråket i våre folkeeventyr v/ Dan Lindholm
5.11: Musikk – sjelens stige v/Lasse Thoresen
6.12: Troen som oppdagelsesferd i virkelighetens totale verden v/ Fader Johannes

VÅR 1988

12.1: Tantrisk og neotantrisk kunst v/ Ingrid Aall
2.2: Refleksjoner omkring våre eventyr v/ Per Lønning
1.3: St. Frans av Assisis liv som forbilde v/ Ronald Hølscher
3.5: Billedspråket i våre folkeeventyr v/ Dan Lindholm

HØST 1987

1.9: Marcello Haugen og de såkalte tilfeldigheter v/ Øistein Parmann
6.10: Fred v/ Wera Sæther
3.11: Hva sier symbolspråket i den norrøne mytologi v/ Dan Lindholm
1.12: Hvilken betydning har nyere tids forskning for vår selvforståelse v/ Erik Dammann

VÅR 1987

3.2: Alternativ fremtid – hva er det? v/ Eilif Dahl
3.3: En samisk sjamanreise v/ Ailo Gaup
24.3: Nattbarn v/ Ellen Einan
7.4: Voldsskildringer for barn v/ Tor Fretheim
5.5: Musikkhealing v/ Harry Jensen

HØSTEN 1986

9.9: Haldis Moren Vesaas leser egne dikt
14.10: En presentasjon av Rosenkors-ordenen amorc v/ Tor Olav Foss
11.11: Den indre kirke – en livsholdning v/ Jan Rekdal
9.12: En reise gjennom frihetens bilde v/ Åse Marie Nesse

VÅR 1986

11.2: Kunsten som verdifaktor i menneskets utvikling v/ Randi Baalsrud
11.3: Visjon eller vitenskap v/ Lasse Thoresen
15.4: Liv og forfatterskap v/ Margit Sandemoe
22.4: Ekteskapets krise i vår tid v/ Ole Therkelsen
13.5: Det autonomemennesket – et annet menneskesyn v/ Lillemor Johnsen

HØST 1985

20.8: Bahai religionen  v/ Bjørn Hubendick
10.9: Jordstråling/ioneklima v/ Tove Langemyr Larsen
12.11: De kristne symboler, en humanistisk tolkning v/ Guttorm F1øistad
10.12: Gjør moderne fysikk bibelens verdensbilde problematisk v/ Kristoffer Gjøtterud

VÅR 1985

15.1: Ide og uttrykk i buddhistisk og hinduistisk kunst v/ lngrid Aall
12.2: Martinus kosmologi
22.3: Creativity and spirituality v/ Pir Vilayat Khan
16.4: Troen og visdommen v/ Bodvar Skjelderup
14.5: Mennesket og genetikken v/ Jan Erik Paulsen

HØST 1984

28.8: The F.M. Alexander technique  v/ Steven Hallmark
18.9: Framtiden i våre henders ideer: Hvordan skape en mer rettferdig verden, men har bevegelsen også et menneskesyn? v/ Steinar Lem
16.10: Maria i billedkunsten v/ Anne Lise Knoff
30.10: Improvisational music across cultural barrier v/ L. Subramaniam
9.12: Rasjonalitet og indre fordypelse. Forsøk på en syntese i praksis v/ Basile Catomeris

 VÅREN 1984

17.1: Sinnets selverkjennelse og frihet gjennom sinnsbeherskelse  v/ swami Suddha Brahmanda
14.2: Kroppens velvære – vårt eget ansvar v/ Paal Rieber
20.3: Om å forholde seg levende v/ Mathilde Asheim
– Er buddhisme en oppvåkningslære for det moderne vesten? v/ Sigmund Kvaløy
– Mors barn og fars barn v/ Nina Karin Monsen

HØST 1983

13.9: Sathya Sai Babas misjon og mirakler  v/ Conny Larson
11.10:  Inspirasjon fra høyere sfærer til hjelp i vår utvikling v/ Anna Lisa Eckersnäs
8.11: Creative communication v/ Rom Lee Embrey
15.11: Balance between the inner and the outer life.  The vision of Sufism v/ Karimbakhsh Witteween
13.12: Symboler v/ Henning Zernichow

VÅR 1983

11.1: Eventyrenes tidløse symbolspråk v/ Jan Paul Brudal
1.2: Økologi og kulturkonflikt i et dypere filosofisk perspektiv v/ Sigmund Kvaløy
15.3: Krishnamurti’s impuls v/Johan Lem
12.4:  C.G. Jung – på vei mot en dypere menneskeforståelse v/ Svein Berglund
10.5:  Menneskesynet i den moderne legevitenskap v/ Audun Myskja

HØST 1982

7.9: Yoga som erkjennelse og praktisk personlighetsutvikling  v/ Henrik Levkowetz
5.10: Praktisk livskunnskap i hverdagen med bakgrunn i østlig filosofi  v/ U. S. Sakhi
2.11: Anna-Lisa Eckernäs clairvoyant og healer.  Snakker om sine erfaringer om åndelig utvikling
7.12: Å skrive en reise gjennom tid og rom  v/ Sissel Lange-Nielsen