Tidligere foredrag

1983-dd. (utdrag):

-Anna Louise Kirkengen:Traumatiske innskrifter – tegn, tekst og tolkning. Les mer her

– Åshild Ulstrup: Alder er ingen diagnose. Les mer her

-Bjørn Grinde: Steinalderen som rettesnor for levesett? Les mer her

-Tor-Johan Ekeland:  Mellom individualisme og fellesskap. Moderne lidelser i den nyliberale kultur: les mer 

Musikk i den store sammenhengen – LIVET og TIDEN som inspirator og utfordrer v/Wolfgang Plagge: les mer

Når kjærligheten tar slutt. Om kjærlighetens dynamikk og håpet som sjeldent dør v/ Sissel Gran: les mer her

Skamfølelsen – en relasjonell og eksistensiell utfordring v/Marie Farstad: les mer her

-Hva er sannhet for Wergeland v/Dagne Groven Myhren: les mer her

-Uforutsette effekter og overlevelse i kriserammede samfunn v/Siri Hermansen: les mer her

-Om lykke, dannelse og tid – betraktinger over det vi tar for gitt v/Morten Krogvold: les mer her

– Kretsløpshus – en mulighet for å leve i forståelse og harmoni med naturens kretsløp? v/Julio Perez: les mer her

-Stalking – personforfølging og vedvarende trakassering v/Svein Øverland: les mer her

-Verdier i verditapets tid – et personlig bidrag v/ Guttorm Fløistad
– Hva har religion og åndelighet med psykologi å gjøre? v/ Eva Elisabeth Aspaas Skoe
– «Barndomsforgiftning». Helsefølger av tidlig krenkelseserfaring.  /v Anna Luise Kirkengen
– Raushetens tid – fra misunnelse til beundring. v/ Kathrine Aspaas
– Angstens røtter v/ Grethe Nordhelle og U.S. Sakhi
– Avhengighet og ansvar i kjærlighetens tid /v Per Størksen
– Jeg vil ikke vite det. Om ansvarsfølelse og ansvarsunnvikelse v/ Karine Nyborg
– Reisen mot seg selv v/ Vigdis Garbarek
– Sorg og lidenskap v/ Nina Karin Monsen
– Hvor kom hatet fra? Perspektiver på 22. juli v/ Aage Storm Borchgrevink
– Hva kvantefysikken sier om verden vi lever i  v/ Hans Herlof Grelland
– Kvinnen i hele hennes vesen v/ Henny Moan
– Hjernen, stedsans og hukommelse v/ May-Britt Moser
– Skyld og soning i Dantes Guddommelige komedie  v/ Trond Berg Eriksen
– Hvordan vet vi det vi tror vi vet i medisinen? v/ Finn Georg B Wisløff
– Livsmot og håp sett gjennom hiphop-kulturen v/ Carl Petter Opsahl
– Angsten for oppdragelse ‐ refleksjoner om voksenrollen i dagens samfunn  v/ Arne‐Johan Vetlesen
– Den stormfulle sola ‐ hvordan den påvirker vårt teknologibaserte samfunn  v/ Pål Brekke
– Ideologi og personlighet ‐ 22. juli i psykologisk perspektiv  v/ Siri Gullestad
– Mennesker med en trygg opplevelse av selvverd er i stand til å skape positive fellesskap  v/ Britt Neumann
– Økologi og kulturkonflikt i et dypere filosofisk perspektiv v/ Sigmund Kvaløy
– Eventyrenes tidløse symbolspråk v/ Jan Paul Brudal
– C.G. Jung – på vei mot en dypere menneskeforståelse v/ Svein Berglund
– Menneskesynet i den moderne legevitenskap v/ Audun Myskja
– Creative communication v/ Rom Ebrey
– Symboler v/ Henning Zernichow
– Kroppens velvære – vårt eget ansvar v/ Paal Rieber
– Om å forholde seg levende v/ Mathilde Asheim
– Er buddhisme en oppvåkningslære for det moderne vesten? v/ Sigmund Kvaløy
– Mors barn og fars barn v/ Nina Karin Monsen
– Framtiden i våre henders ideer: Hvordan skape en mer rettferdig verden, men har bevegelsen også et menneskesyn? v/ Steinar Lem
– Maria i billedkunsten v/ Anne Lise Knoff
– Improvisational music across cultural barrier v/ L. Subramaniam
– Rasjonalitet og indre fordypelse. Forsøk på en syntese i praksis v/ Basile Catomeris
– Ide og uttrykk i buddhistisk og hinduistisk kunst v/ lngrid Aall
– Creativity and spirituality v/ Pir Vilayat Khan
– Troen og visdommen v/ Bodvar Skjelderup
– Mennesket og genetikken v/ Jan Erik Paulsen
– Bahai-religionen v/ Bjørn Hubendick
– Kunsten som verdifaktor i menneskets utvikling v/ Randi Baalsrud
– De kristne symboler, en humanistisk tolkning v/ Guttorm F1øistad
– Gjør moderne fysikk bibelens verdensbilde problematisk v/ Kristoffer Gjøtterud
– Visjon eller vitenskap v/ Lasse Thoresen
– Liv og forfatterskap v/ Margit Sandemoe
– Det autonomemennesket – et annet menneskesyn v/ Lillemor Johnsen
– Ekteskapets krise i vår tid v/ Ole Therkelsen
– Haldis Moren Vesaas leser egne dikt
– Den indre kirke – en livsholdning v/ Jan Rekdal
– En reise gjennom frihetens bilde v/ Åse Marie Nesse
– Alternativ fremtid – hva er det? v/ Eilif Dahl
– Nattbarn v/ Ellen Einan
– Voldsskildringer for barn v/ Tor Fretheim
– Fred v/ Wera Sæther
– Hva sier symbolspråket i den norrøne mytologi v/ Dan Lindholm
– Hvilken betydning har nyere tids forskning for vår selvforståelse v/ Erik Dammann
– Tantrisk og neotantrisk kunst v/ Ingrid Aall
– Refleksjoner omkring våre eventyr v/ Per Lønning
– St. Frans av Assisis liv som forbilde v/ Ronald Hølscher
– Et livssyn v/ Sigmund Skard
– Billedspråket i våre folkeeventyr v/ Dan Lindholm
– Musikksjelens stige v/ Lasse Thoresen
– Troen som oppdagelsesferd i virkelighetens totale verden v/ Fader Johannes
– En samtale om Jeanne d’ Arc og hennes betydning for mennesker idag v/ Juni Dahr
– Religiøs erfaring i vår tid v/ Helge Hognestad
– Miljø og utvikling i et kulturelt i perspektiv v/ Espen Wæhle
– Postmodernismens dilemma og spirituelle impulser i moderne kunst v/ Hans Jørgen Høines
– Et nytt verdensbilde trer frem v/ Jens Feder
– Består livet av tilfeldige hendelser – eller skjer de planmessig v/ Georg Hygen
– Det myndiggjorte menneske v/ David Kvebæk
– Du skulle forføres v/ Thorleif Schjelderup
– Meditasjon – en vei til indre forandring v/ Bernard Durel
– Jobb – hjem, tanker om det myndiggjorte menneske v/ David Kvebæk
– Kan tro helbrede? v/ Even Lærum
– Verdier som kompass – hva skal vi holde oss til når ideologier og utopier virker irrelevante, kaosteori rokker verdensbildet og vi lever i et late-som-samfunn? v/ Anders Evang
– Synet på menneskets opprinnelse gjennom tidene – fra Aristoteles til Darwin v/ Kåre Elgmork
– Fortellingene om den hellige gral i middelalderen som inspirasjonsstoff til vår egen tid v/ Hans-Jørgen Høinæs
– Mennesker i vekst v/ John Berglund
– Hvorledes begrunner vi menneskeverdet? v/ Tore Frost
– Vår elektromagnetiske hverdag – påvirker den vår helse? v/ Georg Thommesen
– Goethes fargelære -estetikk eller naturvitenskap v/ Axel Øijord
– St. Bosco v/ Ronald Hølscher
– Musikkens gjerning i menneskesinnet v/ Amalie Christie
– Fra middelalderens kjetter-kristendom til vår tids nyreligiøse bevegelser v/ Hans Jørgen Høinæs
– Gaiaproblemet og moderne kaosforskning v/ Jens Tellefsen
– Fjernsyn & massemedia – hva gjør fjernsynet med oss? v/ Guttorm Fløistad
– Hvorledes hjernen vår arbeider,  sett i lys av nyere nevrobiologisk forskning v/ Per Andersen
– Hekser, horer, troll – urroller i arbeidslivet v/ Paul Moxnes
– Hva er karakterplanlegging? v/ Olav Gjelsvik
– Det gode liv og det gode menneske v/ Nina Karin Monsen
– Eksistensiell antropologi i en vitenskapelig tidsalder – om Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrups kritikk av ham v/ Gunnar Karlsen
– Etikk og kommunikasjon v/ Ragnar Rommetveit
– Om å spille hovedrollen i sitt eget liv v/ Eva Røyne
– Menneskeverdet – lar det seg begrunne’? v/ Øistein Parmann
– Psykopaten – sjarmør og tyrann v/ Alf A. Dahl
– Om jungiansk symbolforståelse med utgangspunkt i drømmer v/ Astri Hognestad
– Følelser og moral v/ Arne Johan Vetlesen
– Kropp/sjel i lys av nyere psykosomatisk forskning v/ Ulrik F. Malt
– Menneskets vei til åndelig utvikling av bevisstheten i dagliglivet v/ U.S. Sakhi
– Menneske – økonomi – miljø. Finnes et økonomisk – politisk system som tar vare på Jorden og gir bra livskvalitet for alle? v/ Johan Lem
– De fem hersketeknikkene. v/ Berit As
– Fra paradis til virkelighet v/ Per Arne Dahl
– Fra Jeg’et til Selv’et i individ og samfunn v/ Erik Grønseth
– Om å dø v/ Wera Sæther
– Det er moro å være aktiv. Fredssak, global fordeling, økologi. Vi deltar enten vi vil eller ei v/ Arne Næss
– Buddhistisk psykologi til selvinnsikt. v/ Roar Vestre
– Kommunikasjon og etterligning fra fødselen av. Glimt fra spedbarnsforskning. v/ Stein Bråten
– Den sakrale vold – et kultursyn v/ Vibeke Engelstad
– Berikende religionsmøter v/ Notto Reidar Thelle
– Lyrikk og empati v/ Ida Berntsen
– Menneskehjernen -hva vi vet og hva vi ikke vet v/ Ole Petter Ottersen
– Edvard Munchs livskrise, i jungiansk perspektiv v/ Ronald Bugge
– Semestertema: Fra pessimisme til optimisme
– Hvordan skape framtidsoptimisme  v/ Otto Krogseth
– Framtiden er i våre hender  v /Steinar Lem
– Tankens kraft  – myte eller virkelighet?  v/ Erik Møller
– Selvmord blant unge i lys av endringer i samfunn/ kultur  v/ Lars Mehlum
– Drømmepsykologi  – om kreativitet, bevissthet og drøm  v / Lisbeth og Paul Jan Brudal
– Tema: Oss mennesker i mellom  –  veier til bedre samspill, samarbeid, samliv, samfunn
– Oss mennesker i mellom v/ Mosse Jørgensen
– Hvordan ta vare på seg selv, for å få overskudd til å være noe for andre  v/ Berit Waal
– Om å ta den andres perspektiv –  Hvordan løser vi opp fastlåste partnersamspill  v/ Anne-Lise Løvlie Schibbye
– Semestertema: Det gode liv? – kan vi skape bedre samspill med hverandre og miljøet? Kan mennesket klare de alvorlige utfordringene lokalt og globalt?
– Er noen gode liv bedre enn andre?  v/ Ottar Hellevik
– Hva er livskvalitet?   v /Siri Næss
– Egoismen og den fri vilje –  et biologisk perspektiv  v/ Dag O. Hessen
– Middelalderens dyder  – trenger vi dem i dag?   v/ Henrik Syse
– Semestertema:  Kampen for ”det gode liv” – Kan vi skape bedre samspill med hverandre og miljøet?  Kan vi klare de alvorlige utfordringene lokalt og globalt?
– Det onde og endring  v/ Nina Karin Monsen
– Ytringsfirheten og ”det gode liv”  v/ Francis Sejersted
– Psykopaten – sjarmør og tyrann  v/ Aud Dalsegg
– Bærekraftig utvikling som utfordring  v/ Øystein Dahle
– Semestertema: Hvilke samfunnsverdier ønsker vi?
– Global etikk og kulturelt mangfold   v/ Ingrid Eide
– Er våre ”idealer” relevante for det neste årtusen?  v/ Per Johan Isdahl
– Overforbruk av utdannelse v/ Ottar Brox
– Demokratiet og miljøkrisen  v/ Thomas Christian Wyller
– Semestertema: Verdiskapning  for fellesskapet
– «Det er gott att vara gammal –   att vara ung var för jäkligt» (B. Anderberg)
– Om læring for livet v/ Mosse Jørgensen
– Etikk og lønnsomhet – et forsøk på å skape en anderledes økonomisk tenkning v/ Svein Berglund
– Mange og rivaliserende livssyn/ religioner – universelle menneskerettigheter? v/ Tore Lindholm
– Vitenskapen i offentlige rom – om universitetenes intellektuelle og etiske utfordringer v/ Ragnvald Kalleberg.
– Semestertema: Ansvar for egen og fellesskapets utvikling.
– Frontlinjer innen stress – og  hjerneforskning – implikasjoner for selvhjelp v/ Ulrik F. Malt
– Meditasjonens filosofi. Enhet, individ, fellesskap. v/ Kjell Madsen
– Fra forpliktelse til dekadanse når underholdning fortrenger kunnskap v/ Berit Ås
– Å skape ny identitet – en vei til økt harmoni v/ Grethe Nordhelle
– «Under forvandlingens lov» – en studie i Henrik Ibsens dramatikk v/ Gunhild Hoem
– Henrik Wergeland og det sanne mennesket v/ Dagne Groven Myhren
– «Den levende kjærlighets flamme » om religiøs erfaring, i historisk perspektiv v/ Jan-Erik Ebbestad Hansen
– Mennesket i spenningsfeltet mellom natur og kultur v/ Dag O. Hessen
– Hvordan redusere stress med oppmerksomhetstrening v/ Andries Jan Kroese
– Den autoritære personlighet – et problem for demokratiet? v/ Nils Johan Lavik
– Aper – mennesker – slektskap og utvikling v/ Kåre Elgmork
– Hva betyr den nevrobiologiske revolusjon for vårt syn på mennesket og dets tanke- verden? v/Per Andersen
– Hvorfor er dette med fred så vanskelig? v/ Johan Galtung
– Psykiatri og samfunn v/ Einar Kringlen
– Et godt liv – hva er det? v/ Erling Førland
– Svaret på de forferdelige hendelser – glemsel? Straff? Forsoning? v/ Nils Christie
-«Om å ha et sant uttrykk»   v/ Vigdis Garbarek
– Genteknologi:  nye muligheter nye dilemmaer? v/ Sissel Rogne
– Hvordan engasjere USA?  – et dilemma for Kina, Vietnam og Nord-Korea. v/ Stein Tønnesson
– «Om kjærlighet som filosofisk og sosiologisk tema» v/ Helge Høibraaten
– Engasjement for oss alle.  ATTAC mot den globale tobakksindustrien? v/ Tone Joner
– Ære og æresdrap v/ Unni Wikan
– Ondskap etter 11.september v/ Arne Johan Vetlesen
– ”Det fins noko som er sant” v/Margreth Olin
-”Om fenomenet skyld” v/ Paul Leer Salvesen
– «Tanker omkring amerikanske reaksjoner på de siste års hendelser» v/ Fredrik Barth
– ”Stormøter som vei til konfliktløsning” v/ Finn Tschudi,
– ”Ancient Indian Psychology” v/ M. L. Kamlesh
– ”Har vi tid?” v/ Bernard Durell
– Globalisering av vold og livsstil hos ungdom ”ute av kontroll” v/ Ragnhild T. Bjørnebekk
– Vann og sivilisasjon v/ Terje Tvedt
– Vår evolusjonshistorie som ledetråd for helse og velvære v/ Bjørn Grinde
– Den musiske medisin v/ Audun Myskja
– Den skjulte disiplinering v/ Thomas Mathiesen
– Goethes vitenskap  –  En holistisk, objektiv og kvalitativ vei v/ Astrid Bastiansen
– Flytende kjærlighet v/ Trygve Wyller
– Gener, Gud og Gaia.  Om genetisk skjebne og viljens frihet v/ Dag Hessen
– Å omskape det skapte – å skape det uskapte v/ Melinda Meyer
– Ett eller flere Europa? Identitet, idealer og konflikt omkring det europeiske fra Karl den Store til EU v/ Idar Helle
– Om lidelse og frigjøring fra lidelse i et buddhistisk perspektiv v/ Jon Wetlesen
– Individualismen i vår tid – et tveegget sverd v/ Arne Johan Vetlesen
– Hvordan tilnærme seg en livsstil i en ny permanent kultur – om planleggingen av økologisk forsvarlige hus og hager v/ Julio Perez og Frederica Miller
– Medmennesker  –  35 år i Kairos bakgater v/ Unni Wikan
– Arbeidets plass i livet  – om arbeid  –  frihet – selvrealisering v/ Kjell Madsen
– «På vei mot det gode samfunn?» v/ Ottar Hellevik
– Om fortiden  –  en hemsko eller en spore til vekst? – Området barnepsykiatri som eksempel v/ Hilchen Sommerschild
– «Øst er Øst og Vest er Vest. Hva skjer når de to møtes?» v/ Notto Thelle
– Reisens filosofi v/ Lasse Efskind
– «Paradokser og menneskelighet – den greske mytologiens særpreg» v/ Terje Nordby
– Oppgjør med fastlåste meninger v/ Bjørn Egge
– Sentrifugerte par – Nærhet, avstand og vendepunkter i moderne forhold v/ Sissel Gran
– Hva betyr religion i vår tid? v/ Anne-Lise Strøm
– Empatisk kommunikasjon i lys av positiv psykologi  v/ Lisbeth F. Brudal
– Vold mellom ukjente – Hvilke samfunnsforhold øker risikoen for slike hendelser? v/ Hedda Giertsen
– Om indre årsaker til ytre konflikter  v/ Grethe Nordhelle
– Fred og forsoning – Dagsseminar i samarbeid med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
– Buddhisme i et arbeidsliv der stress er en stor utfordring v/ Peter Chr. Koren
– Arbeid med drømmer v/ Hilde Ingebrigtsen
– Filosofi for livet v/ Anders Holt
– Hvordan overvinne depresjon i hverdagen? v/ Torkil Berge
– Etikken og naturen i vår samtidskunst v/ Øystein Mobråten
– Musikken  –  mellom erfaring og forklaring, mellom grepethet og begripelse v/ Peder Christian Kjerschow
– Er Norge et overutviklet land ? – Refleksjoner etter 10 års opphold i Bhutan. v/ Chris Butters
– Hva betyr moderne kommunikasjon for mellommenneskelige forhold? v/ Jon Bing
– Psykopat? Historier fra virkeligheten v/ Lisbeth Brudal
– ”Den uendelige manipulasjonssirkelen. Presentasjon og observasjon” v/ Grethe Nordhelle
– Ingen katastrofe er lik  –  bare befolkningen kan gi oss forståelsen v/ Fredrik Barth
– Stopp utviklingen, jeg vil av! v/ Nils Christie
– Liv og kjærlighet  –  betydningen av nærhet og tilknytning fra vugge til grav v/ Sissel Gran
– Stille stemmer – indre bilder.  Om lesningens velsignelser, farer og fryd v/ Inge Eidsvåg
– Jakten på den norske lykken v/ Ottar Hellevik
– Mellom himmel og helvete v/ Margaret Skjelbred
– Miljø- og finanskrise – Er økologisk økonomi en del av løsningen? v/ Ove Jacobsen
– Gud – en vitenskapelig oppdatering v/ Bjørn Grinde
– «Gåten Jesus – én fortelling, mange stemmer» – Om beretningenes polyfoni v/ Notto R. Thelle
– «Oppmerksomt nærvær» – et nødvendig bidrag til balanse i en stresset tid v/ Michael de Vibe
– I medvind og motvind – i Arktis og Antarktis v/ Liv Arnesen
– «Å fullføre et liv i dødens nærvær» v/ Astrid Rønsen
– «Måtehold i grådighetens tid» v/ Henrik Syse
– «Ytringsfrihed bør finde Sted» (Norges grunnlov §100)  v/ Per Edgar Kokkvold
– «Sannhetens kår» v/ Christian Borch
– «Finn din indre kraft» v/ Audun Myskja
– «Individets vandring i indre og ytre kosmos» v/ Anup Rej
– «Naturens katedral» v/ Haakon Chr. Gaukstad
– «Perspektiver på skam» v/ Berit Okkenhaug
– «Alternative liv – biologiske perspektiver på livskvalitet» v/ Bjørn Grinde
– «Engler, selvutvikling og indre potensial – Om menneskesyn i alternativ spiritualitet» v/ Notto R. Thelle
– «Kunsten å være voksen i en ungdomsfiksert kultur – Voksenrollen i et generasjons- og livsløpsperspektiv» v/ Frode Thuen
– «Ideologier og politiske idéer i det 20.århundre» v/ Bernt Hagtvet
– «Hvordan kan vi opprettholde hjernens funksjon?»  v/ Linda Hildegard Bergersen
– «Når hjertet kommer hjem langt hjemmefra» v/Wera Sæther
– «Stemmen, sjelens speil?  Stemmens betydning for individ og samfunn» v/ Nini Ritzau og Knut Jørgen Moe
– «Alt annet enn kjærlighet» v/ Sissel Gran
– «Etikk – ikke snill, men klok?» Om etikk som verktøy i arbeidslivet v/ Einar Øverenget
– «Kapitalismen – idéene, suksessene, vrangforestillingene, krisene og reformbehovene» v/ Kåre Willoch
– «Her er det godt å være» Om estetikk i våre omgivelser. Hva gjør den med oss? v/ Birgit Cold
– «Myter og makt» Verdensbilder på kollisjonskurs i Norden v/ Gro Steinsland