Tjenestefunksjoner

KONTAKT(hvis du ikke allerede vet hvem du ønsker å snakke med):
post@forumviten.info Eller Elin Ingvaldsen, adm. ansvarlig mobil: 91158619

IDEOLOGISK RÅD :
De to grunnleggerne av forumet som ble etablert i 1982:
U.S. Sakhi; mobil:  92034828   sakhi@online.no
Grethe Nordhelle; mobil: 92800226 post@nordhelle.no

IDEUTVALG – KOLLEKTIVT ANSVARLIGE FOR FORUMET:
Bettina Eckbo; mobil 977 85 855;  bettinaeckbo@hotmail.com – ideutvalgskoordinator
Yngvild Fauskvåg; mobil 91384482;  yfauskevaag@gmail.com – – ideutvalgsmedlem
Lillian Høstaker; mobil 909 82 613; lillihoe8@gmail.com – ideutvalgsmedlem
Merethe Hangaas; 922 95 320; hangaas@gmail.com – ideutvalgsmedlem
Christian H. Rafn; 922 81 801; christian@sunneorg.no – ideutvalgsmedlem 
Elin Ingvaldsen; mobil 911 58 619: elin@haugergolf.no – ideutvalgsmedlem
Jorun Torper; myrulljorun@gmail.com – ideutvalgsmedlem
Berit Leirvik, mobil 481 85 771; b_ler@hotmail.com – ideutvalgsmedlem
Annik Apall Austad, mobil 995 99 250; annikaustad@gmail.com – ideutvalgsmedlem
Grethe Nordhelle, mobil 928 00 226; post@nordhelle.no – ideutvalgsmedlem

DATA- OG TEKNISK ANSVARLIGE:
Elin Ingvaldsen, mobil 91158619; elin@haugergolf.no – webmaster; adm. ansvarlig
Sven Inge Bråten, mobil 92201505; sveninge@gmail.com – teknisk ansvarlig

PR-ANSVARLIG:
Yngvild Fauskvåg; mobil 91384482;  yfauskevaag@gmail.com –  PR ansvarlig
Mai Britt Fossland, mobil: 98060611; mai.oslo@hotmail.com– PR medarbeider

MØTEANSVARLIGE:
Merethe Hangaas, mobil 922 95 320; hangaas@gmail.com – arrangementskoordinator
Anne Nybø, mobil 91599999; annnyboe@hotmail.com – forumvert
Tor A. Amundsen, mobil 99024901, toramundsen23@gmail.com – forumvert
Trine Nilsen, mobil 93040458; trinenilsen4@gmail.com – kafevert
Yngvild Fauskvåg, mobil 91384482; yfauskevaag@gmail.com – kafevert
Nooshin Ardekani, mobil 47259930; nooshin.ardekani@gmail.com – kafevert
Mai Britt Fossland, mobil: 98060611; mai.oslo@hotmail.com – kafevert

REGNSKAP:
Christian H. Rafn; 922 81 801; christian@sunneorg.no – regnskapsansvarlig
Anne Nybø, mobil 91599999; annnyboe@hotmail.com – kasserer

ØVRIG MEDHJELPER:
Anna Kay Gyldal; a.k.gyldal@ub.uio.no