Tjenestefunksjoner

KONTAKT(hvis du ikke allerede vet hvem du ønsker å snakke med):
post@forumviten.info Eller Elin Ingvaldsen, adm. ansvarlig mobil: 91158619

IDEOLOGISK RÅD:
U.S. Sakhi (grunnlegger av forumet)  mobil:  92034828   sakhi@online.no
Grethe Nordhelle (grunnlegger av forumet) mobil: 92800226 post@nordhelle.no

IDEUTVALG – KOLLEKTIVT ANSVARLIGE FOR FORUMET:

Grethe Nordhelle, mobil 92800226; post@nordhelle.no -ideutvalgskoordinator
Lillian Høstaker; mobil 909 82 613; lillihoe8@gmail.com – ideutvalgskoordinator
Grete Klempel Starheim, mobil 91152517; gretklst@online.no – adm., ideutvalgsmedlem
Arild Tasken; 901 15 464; arild@imc-management.no – ideutvalgsmedlem
Merethe Hangaas; 922 95 320; hangaas@gmail.com – ideutvalgsmedlem
Christian H. Rafn; 922 81 801; christian@sunneorg.no – ideutvalgsmedlem
Elin Ingvaldsen; mobil 91158619: elin@haugergolf.no – ideutvalgsmedlem
Jorun Torper; myrulljorun@gmail.com- – ideutvalgsmedlem

DATA- OG TEKNISK ANSVARLIGE:
 
Elin Ingvaldsen, mobil 91158619; elin@haugergolf.no – webmaster; adm. ansvarlig
Sven Inge Bråten, mobil 92201505; sveninge@gmail.com – teknisk ansvarlig

MØTEANSVARLIGE:

Merethe Hangaas, mobil 922 95 320; hangaas@gmail.com – arrangementskoordinator
Anne Nybø, mobil 91599999; annnyboe@hotmail.com – forumvert
Tor A. Amundsen, mobil 99024901, toramundsen23@gmail.com – forumvert
Trine Nilsen, mobil 93040458; trinenilsen4@gmail.com – kafevert
Yngvild Fauskvåg, mobil 91384482; yfauskevaag@gmail.com -kafevert
Nooshin Ardekani, mobil 47259930; nooshin.ardekani@gmail.com – kafevert
Victoria Mandt Utbøen, mobil 40066243 victoriamandtutboen@gmail.com    –  praktisk medhjelper

REGNSKAP:

Christian H. Rafn; 922 81 801; christian@sunneorg.no – regnskapsansvarlig
Anne Nybø, mobil 91599999; annnyboe@hotmail.com – kasserer

ØVRIG MEDHJELPER:
Anna Kay Gyldal; a.k.gyldal@ub.uio.no