Styre og utvalg

Styret:

 • Leder: Tone Bergan
 • Nestleder: Grethe Nordhelle
 • Styremedlem: Grete Klempel Starheim
 • Styremedlem: Per Størksen
 • Styremedlem: Robert Voldhuset

Ideutvalg:

 • Tone Bergan
 • Grethe Nordhelle
 • Grete Klempel Starheim
 • Per Størksen
 • Jorun Torper
 • Anne Karine Strøm

Arbeidsutvalg:

 • Kristin F. Fredriksen
 • Robert Voldhuset
 • Tor A. Amundsen
 • Inger Elisabeth Mellbye
 • Anne Nybø
 • Sven Inge Bråten

Faglige råd:

 • U.S Sakhi
 • Unni Wikan
 • Dag Hessen
 • Arne Johan Vetlesen

Webredaktør:

 • Tone Bergan

Webmaster:

 • Elin Ingvaldsen