Tjenestefunksjoner

IDEUTVALG – KOLLEKTIVT ANSVARLIGE FOR FORUMET:

Grethe Nordhelle, mobil 92800226; post@nordhelle.no -grunnlegger, ideutvalgsmedlem
U.S. Sakhi, mobil 92034828; sakhi@online.no – grunnlegger, ideutvalgsmedlem
Grete Klempel Starheim, mobil 91152517; gretklst@online.no – økonomi, adm., ideutvalgsmedlem
Margareth Magistad; 93020201; m-magist@online.no – ideutvalgsmedlem
Ida S. Lindholm; 95782713: ilindhol@online.no – ideutvalgsmedlem
Arild Tasken; 901 15 464; arild@imc-management.no – ideutvalgsmedlem
Elin Ingvaldsen; mobil 91158619: elin@haugergolf.no – ideutvalgsmedlem

DATA- OG TEKNISK ANSVARLIGE:

Elin Ingvaldsen, mobil 91158619; elin@haugergolf.no – webmaster
Sven Inge Bråten, mobil 92201505; sveninge@gmail.com – teknisk ansvarlig

MØTEANSVARLIGE:

Anne Nybø, mobil 91599999; annnyboe@hotmail.com – forumvert
Tor A. Amundsen, mobil 99024901, toramundsen23@gmail.com – forumvert
Inger Elisabeth Mellbye, mobil 91350780; ingerem@online.no – kafevert
Trine Nilsen, mobil 93040458; trinenilsen4@gmail.com – kafevert
Nooshin Ardekani, mobil 47259930; nooshin.ardekani@gmail.com – kafevert
Victoria Mandt Utbøen, mobil 40066243 victoriamandtutboen@gmail.com    –  praktisk medhjelper

ØVRIGE MEDHJELPERE:
Jorun Torper, fasttlf. 22234438; myrulljorun@gmail.com
Anne Karine Strøm, mobil 90797034; aneka@online.no
Anne Inger Helmen Borge mobil 92094699; a.i.h.borge@psykologi.uio.no