Tirsdag 7. november

Åshild Ulstrup:  Alder er ingen diagnose.

Som NRK-journalist har Åshild Ulstrup fare over land og strand med mikrofonen. Og alltid har ho stilt spørsmålet:

Kva er det som gjer livet verdt å leva? I eit intervju med Aftenposten sa ho at ho var livredd for å bli gamal. Opplevingane ho hadde fått i møtet med eldres einsemd og depresjon – og samfunnets likesæle, var så sjokkerande og vekte engasjementet som skulle prega resten av yrkeslivet hennes. Seinare vart det hennes hovudoppgåve å leita etter den gode alderdomen. Og fans det noko å lengta mot i denne siste delen av livet?

Etter fire bøker om alderdom og førti års fartstid i NRK med alderdomen som hovedtema, veit ho at det finaste i livet kan skje når ein trur ein er ferdig med alt.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.   

Åpent for alle – gratis adgang!