Tirsdag 7. november

Sjelens mørke natt – en introduksjon til den kristne mystikeren Johannes av Korset  –  ved Jens Oscar Jenssen

I den kristne mystiske tradisjonen forstås hensikten med det religiøse liv som forening med Gud. I dette foredraget belyses den historiske og bibelske bakgrunnen for denne læren, samt hvordan den ble tolket opp gjennom historien. Deretter vil foredraget omhandle helgenen og kirkelæreren Johannes av Korset, som blant annet beskrev menneskets religiøse utvikling mot forening med Gud for sjelens mørke natt. 

Jens Oscar Jenssen, som har mastergrad i filosofi, har skrevet bøkene Det mystiske mennesket – en samtale med Johannes av Korset, og Stoisk ro – livsvisdom for vår tid

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus
(Universitetsbiblioteket)
 i aud. 1, Universitetet i Oslo,
Moltke Moes vei 39, Blindern.         

Åpent for alle – gratis adgang!