Tirsdag 6. november

Per Isdal: Medfølelsens pris

Hva gjør det med oss  å jobbe med lidelse, elendighet, vold og sykdom?  Hvordan er det å leve med slike erfaringer i nære omgivelser? Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrkene eller i nærmiljøet.

Per Isdal er  psykologspesialist og  har i over 30 år arbeidet som psykolog for menn som bruker vold mot kvinner.  Han var en av de to psykologene som startet behandlingstilbudet «Alternativ til Vold» i 1987. Isdal har skrevet flere bøker om temaet. Hans siste bok heter «Smittet av vold». Her skriver han om hvordan terapeuter og hjelpere blir påvirket av det å jobbe med andres lidelse. Temaet er aktuelt også for pårørende eller mennesker som står den/de lidende nær. I 2011 mottok han «den store psykologprisen» for sitt arbeid, og i 2017 ble han slått til ridder av St.Olavs orden.

Ønsker du å se presentasjonen fra Per Isdals foredrag trykker du her!

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket)  i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.   

 Åpent for alle – gratis adgang!