Tirsdag 6. Mars

Edvin Østergaard:  Naturfag og estetisk dannelse

Naturvitenskap og kunst har mange flere berøringspunkter enn det vi vanligvis antar. Naturvitenskap er mer enn det som foregår i laboratorier, og kunst er mer enn det som vises i gallerier eller fremføres i konsertsaler. For de klassiske naturforskerne var både logisk resonnement og estetisk dømmekraft betydningsfull for utvikling av ny innsikt i naturen. Hvor møtes kunsten og naturvitenskapen i dag? Hvilken rolle spiller estetisk erfaring i dagens – og morgendagens – naturfagundervisning? Og hvordan kan naturfaget bidra til elevers estetiske dannelse?

Edvin Østergaard er professor ved lærerutdanningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet hvor han arbeider med bl.a. samspillsmuligheter mellom kunst og naturvitenskap. Østergaard er komponist og mottok i 2010 Spellemannsprisen i kategorien «Samtidsmusikk». Studieåret 2016/17 tilbrakte han ved Humboldt-universitetet i Berlin hvor han bl.a. forsket på estetisk dannelse i naturfaglig undervisning.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket  i aud. 1 og i vestibylen, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang!