Tirsdag 6. desember

Tro og vitenskap. Må vi velge? Ved  Katarina Pajchel  

«Akademia og klosterlivet er ikke så forskjellig, når alt kommer til alt. Religionen forteller meg hvorfor, mens naturvitenskapen forteller meg hvordan», sier Katarina Pajchel

Katarina Pajchel er nonne ved Katarina-hjemmet og har doktorgrad i eksperimentell partikkelfysikk. Hun underviser lærerstudenter i fysikk ved Oslo Met og holder foredrag om tro og vitenskap. Hun mener at hennes vitenskapelige arbeid har styrket hennes tro.

«Fysikk kan åpne for noe større. Den filosofiske tilnærmingen synes jeg er like fascinerende som partikkelnivået. Det er en grunn til at fysikk og metafysikk henger så tett sammen, og den siste inviterer til helt andre refleksjoner», sier Katarina.

I samarbeid med Oslo Folkeakademi!     

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket)

                           i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.                                                         Åpent for alle – gratis adgang!