Tirsdag 13. oktober

Lasse Thoresen:  Lyttende bevissthet

Musikk gir forening av følelse og intellekt, etablering av orden og struktur som stadig utfordres av motkrefter, refleksjon snarere enn ekstase, eksistensiell oppvåkning snarere enn nytelse, transcendens snarere enn instinktiv respons.    Gjennom å utdype lyttingens dimensjoner kan vi også utvide og utdype vår bevissthet.  Gjennom lytte-eksempler vil tilhørerne få mulighet til selv å erfare hvordan musikken kan endre deres bevissthetsmodus.

Lasse Thoresen er komponist og professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole. Flere av hans verker har oppnådd stor anerkjennelse både i Norge og internasjonalt, og han har mottatt bestillinger fra alle norske symfoniorkestre, samt fra ledende utøvere og ensembler.   I 2019 fullførte han Lyden av Arktis og arbeider nå på et verk bestilt i anledning Oslo Filharmoniske orkesters 100-års jubileum. Thoresen har mottatt en rekke priser, bl.a. Nordisk Råds Musikkpris i 2010 

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang!