Tirsdag 5. desember – dessverre avlyst!

Identitet og skam – ved Gry Stålseth

Gry Stålsett er spesialpsykolog, klinisk og forsker med doktorgrad i psykologi, og ansatt på Modum Bad. Hennes doktorgradsarbeid handler om eksistensiell behandling av tilbakevendende depresjon. Hun har vært tilknyttet Modum Bad i mer enn 30 år, som behandler, forsker, veileder og pasientunderviser. 

Hun er også førsteamanuensis i religionspsykologi på MF vitenskapelige høyskole. Gry Stålsett er en erfaren foredragsholder i eget fagområde, også utenfor Norge, og besitter utstrakt kunnskap om organisasjonsutvikling, lederskap og relasjoner, samt ekspertise på områder som ensomhet og livskvalitet.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus
(Universitetsbiblioteket)
 i aud. 1, Universitetet i Oslo,
Moltke Moes vei 39, Blindern.         

Åpent for alle – gratis adgang!