Utsatt til høsten 2021

Rolf Erik Solheim: Platon og Sokrates i nytt lys

Bak den fysiske eksistensen finnes en enhet ifølge Platon. Niels Bohr og Albert Einstein hevdet det samme. Hvis Platon og Sokrates skulle løse krisene vi har skapt for oss selv og planeten i vår tid, hvilken kunnskap og vitenskap ville de da anvendt?

Som teknisk revisor i store olje- og gassprosjekter har Rolf Erik Solheim undret seg over mye aktivitet som ikke er i harmoni med menneskets og planetens natur. I hans andre rolle, som kulturskribent og forfatter, viser han at Platons esoteriske visdom ofte er ignorert eller misforstått.  Se mer om hans virksomhet:  www.framtiden-er-din.com

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang!