Utgår og erstattes av Mette Hjelmark

Peter Normann Waage: André Bjerke – menneskelighetens dikter.

«Mennesket er til!» var den lærdommen en begeistret historielærer bibragte gymnasiasten André Bjerke. Innsikten er ikke så åpenbar som den kan synes, hverken da eller nå. Vitenskap, næringsliv og kunst har sterke tendenser til å redusere mennesket. Dette var det André Bjerke (1918 – 1985) kjempet mot, så vel i sin diktning som i sine andre mange aktiviteter.

 I sitt foredrag vil Peter Normann Waage belyse denne siden av Bjerkes forfatterskap.

Peter Normann Waage arbeidet i flere år i Dagbladet. Han er forfatter med en rekke kulturhistoriske bøker bak seg. Ved siden av Bjerke-biografien André Bjerke – i kampens glede (2018) kan vi nevne Russland er sitt eget sted (2012), Fjodor M. Dostojevskij (1997) og Jeg. Individets kulturhistorie (2008).

Foredragene er i samarbeid med Oslo Folkeakademi og finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket)  i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.
Åpent for alle – gratis adgang!