Tirsdag 28. november

Anna Louise Kirkengen:  Traumatiske innskrifter — tegn, tekst og tolkning.

Den faglige forståelsen av hvordan traumer kan transformeres til sykelighet har økt gjennom de siste tiårene.

De grunnleggende premissene innen blant annet biomedisinsk forskning, blir gjennom dette utfordret.

Dogmet om menneskesjelen som ulik og atskilt fra menneskekroppen er i ferd med å falle.

Erfaringens innvirkning på kropp og funksjon kan ikke lenger betviles.

Det kreves et nytt språk for å gi oss nye begreper om disse erfaringene. Dette språket må favne den levde kroppen, med sitt erfarte liv.

Anna Luise Kirkengen, spesialist i allmennmedisin og fastlege i Oslo frem til 2005, har vært professor i allmennmedisin både ved Universitetet i Tromsø og ved NTNU Trondheim frem til nyttår. Siden januar 2017 har hun en pensjonistavtale med begge institusjoner.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.  

Åpent for alle – gratis adgang!