Tirsdag 20. februar

Stig Mövenberg: Carl Gustav Jung og den Røde Boken – Hans reise inn i psykens bakhage

Carl Gustav Jung er en av verdens ledende forskere på det ubevisste menneskesinnet. Midt i livet gjennomlevde han en dyp livskrise, som ga ham, ifølge ham selv, en dyp psykologisk innsikt, som bare kan oppnås gjennom opplevelse. Dette dokumenterte han i den «Røde boken», som først ble tilgjengelig i 2009, 48 år etter hans død. Boken ble, og er, en sensasjon, og er utgangspunkt for foredraget. 

Stig Möwenberg  er utdannet sivilingeniør, men sinnets mysterium tok ham… Han har siden vært opptatt av Jungs tanker og erkjennelser, og har periodevis hospitert på Jung instituttet i Zürich.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.


Åpent for alle – gratis adgang!