Tirsdag 27. november

Henrik Syse: Filosofisk refleksjon i en raskt foranderlig tid: Hvordan kan og bør vi tenke om verdier i dag?

Vi lever i en tid der både vitenskap, kultur og politikk er i rask forandring. Hvilken rolle kan filosofisk refleksjon og bevissthet spille i vår tid? Hvordan kan vi møtes på tvers av forskjellige politiske, filosofiske og vitenskapelige skillelinjer til meningsfull dialog i en slik endringstid?

Henrik Syse er filosof, med mastergrad i politisk filosofi fra Boston College (USA) og doktorgrad i moralfilosofi fra Universitetet i Oslo. Han er seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor ved Bjørknes Høyskole. Han har arbeidet mye med forholdet mellom filosofisk teori og etisk praksis og har skrevet en rekke bøker om temaer knyttet opp til praktisk etikk. Han er medlem av Den Norske Nobelkomité.

Ønsker du å se presentasjonen fra Henrik Syses foredrag trykker du her!

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.   

Åpent for alle – gratis adgang!