Tirsdag 17. september

Werner Christie: Hva gjør livet godt å leve?
Om sammenhengene mellom biologi, natur, kultur og helse. Han tar utgangspunkt i evolusjonen og belyser hvordan den utfolder seg på biologisk, kulturelt og kognitivt plan. Et tema han også vil komme inn på er: Hvordan kan vi gjennom politikk og økonomi tilrettelegge for en tilværelse best mulig tilpasset våre behov? Werner Christie er bonde, samfunnsviter og lege. Han har vært helseminister, leder for bioteknologinemnda og rådgiver for forskning og innovasjon i USA, Kina og flere andre land. For tiden underviser han om folkehelse og helseledelse ved BI og NTNU.

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang