Tirsdag 15 november

 Gi sjelen rom. Ved Helge Hognestad.

 Vår nåværende daglige bevissthet, «jegbevissthet», den rasjonelle bevissthet som vi trenger for å finne oss til rette i den fysiske verden, er ett skritt på reisen til en dypere bevissthet.  Den åndelige utvikling i mennesket   vil kunne åpne for energi, visdom og innsikt som vi sårt trenger.   Budskapet til de første kristne   er innsikten at mennesket i sitt indre har tilgang til en klarere forståelse av virkeligheten, en sannere kjærlighet og en dypere helbredelse. 

Helge Hognestad  er utdannet prest, dr.theol., og har jobbet som prest i flere år, med avbrudd i fra 1985 til 2000 da han arbeidet som statsstipendiat.  Han har gitt ut en rekke bøker.  Foredraget baserer seg på boken. «Gi sjelen rom. Bidrag til en fornyet kristendom» (2020) Solens forlag.

     

I samarbeid med Oslo Folkeakademi!

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket)

                           i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.         

                                               Åpent for alle – gratis adgang!