Tirsdag 12. februar

Are Kirkaas Normann: Det er farlig å leve, vi dør alle av det! – Tør vi snakke om døden og de alvorlige sidene i vår framtid, når vi rammes av alvorlig sykdom?

Are Kirkaas Normann arbeider for åpenhet om døden og det faktum at vi alle er dødelige. Ivaretagelse og kommunikasjon ved alvorlig og dødelig sykdom er hans anliggende. Er vi i helsevesenet flinke til å ta vare på mennesket bak sykdommen? Mestrer vi det å føre en åpen og ærlig kommunikasjon med mennesker rundt det å ha en uhelbredelig sykdom?

Are Kirkaas Normann er avdelingsoverlege ved Hospice Lovisenberg, Senter for Lindring og Livshjelp. Han er spesialist i Lindrende behandling (Palliativ medisin) og har bakgrunn fra indremedisin og blodsykdommer. Han har jobbet ved Moss sykehus, Bærum sykehus, Rikshospitalet og Radiumshospitalet, og sittet i ”Referansegruppen for behandling og omsorg for kronisk syke og døende pasienter”.

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang!