Tirsdag 11. februar

Notto Thelle: Om stillhet i larmens tid

Notto Thelle har nylig publisert boken Stillheten og skriket. Tanker om tro og eksistens. Med utgangspunkt i skriket i de greske tragediene og stillheten i Becketts drama, forsøker han å lytte seg inn til alt det som befinner seg mellom ytterpunktene. I foredraget vil han konsentrere seg om stillheten som en mangelvare i vår tid – om glemselen, travelheten og veien tilbake til våre egne hjerter.

Notto Reidar Thelle er professor emeritus ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han var professor i økumenikk og missiologi samme sted 1996-2006.  Han har skrevet en rekke bøker, blant disse «Gåten Jesus» og «Kjære Siddhartha – brev og samtaler i grenseland mellom øst og Vest.» Han mottok «Brobyggerprisen» i 2007.

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang!