1. november: Julio Perez

Kretsløpshus – en mulighet for å leve i forståelse og harmoni med naturens kretsløp?

Kretsløpshus baseres på en helhetlig visjon. Ved å utnytte lokale kretsløp i naturen, begrenses eksport og import av ressurser. Dette gir oversikt og kontroll, og en nærhet og kjennskap til hvordan våre valg påvirker kretsløpene. Konkret betyr dette: medvirkning i designprosessen, bruk av lokale byggematerialer, selvforsyning av energi og vann, kompostering av eget matavfall og rensing av kloakk og gråvann. Våre kretsløpshus utvikles på Sletta Permakultursenter, Nesodden.

Julio E. Perez er utdannet arkitekt fra Chile Universitet. Der fullførte han sitt Permakultur Diplom, på tema «Leire som byggemateriale», i 2014. Siden 2001 har han arbeidet i Gaia Arkitektnettverk, hos Gaia Oslo as. Han har skrevet boken «Matjungelen inne i byen. Urbant jordbruk – en arkitektur-visjon». Den kom ut på spansk i juli 2016. Fra 2010 har Julio Perez drevet Sletta Permakultursenter på Nesodden.

Foredraget holdes i Universitetsbiblioteket på Blindern, Molkte Moesvei 39 – Georg Sverdrups Hus – Auditorium 1. Tidspunkt: 1900 – 2100