7. Mars

Grethe Nordhelle: Lidelse og helbredelse fra psykopatens traumatiserende grep.

Nylig utkom bok « Barns oppvekst i psykopatens hender.  Lidelse og helbredelse», skrevet av Grethe Nordhelle.  Barn opplever enda større belastning enn voksne når de er avhengig av en psykopat. I boken formidles en autentisk historie fra en kvinne fra hun var to til hun var mer enn femti år. Kvelden blir et samtaleforedrag over temaet psykopati ledet av den erfarne reporteren Christian H.  Rafn.  Grethe Nordhelle har mange års erfaring og dyp forståelse av temaet på ulike arenaer. Hun har holdt mange foredrag om psykopati og manipulasjon. Hun har skrevet mer enn ti fagbøker og er en meget erfaren psykolog.   Som ung arbeidet hun en del år som advokat i mange krevende familiesaker. Hun er faglig ansvarlig for en ettårig deltidsutdanning som integral terapeut og praktiserer som terapeut og konfliktmekler på Integral Psykologisk Institutt på Hvalstad i Asker.  Se mer på www.nordhelle.no

Foto: Ellen Johanne Jarli

Foredragene finner sted:
Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus

(Universitetsbiblioteket)
i aud. 1, Universitetet i Oslo,
Moltke Moes vei 39, Blindern.         
                                         
Åpent for alle – gratis adgang!