7. Mars – Marie Farstad

Skamfølelsen – en relasjonell og eksistensiell utfordring.

Med utgangspunkt i boka «SKAM – eksistens – relasjon – profesjon» (Cappelen Damm Akademisk, 2016) vil Marie Farstad ta oss gjennom skamfølelsens komplekse landskap. Hun vil snakke om sunne og mindre sunne varianter, og om perspektiver på skamfølelsens røtter, styrkegrader og konsekvenser. Farstad legger vekt på skamfølelsen som en relasjonell og en eksistensiell utfordring, på individ- og samfunnsnivå.

Marie Farstad er utdannet pedagog, diakon og psykoterapeut. Hun arbeider som høgskolelektor ved Diakonova Høyskole og driver eget firma med psykoterapi og undervisning. Hun har studert religionspsykologi, har arbeidet klinisk både med sjelesorg og psykoterapi, og har skrevet fagartikler i spennet mellom disse tre fagdisiplinene.

Foredraget holdes i Universitetsbiblioteket på Blindern, Molkte Moesvei 39 – Georg Sverdrups Hus – Auditorium 1. Tidspunkt: 1900 – 2100