18. April

Anicken Sveia Riksfjord: Hvordan snakke med mennesker i krise. Med trygghet i samtalemetodikk og kunnskap om selvmordsforebygging kan hver enkelt av oss utgjøre en forskjell for en som har det vanskelig. Mot til å stille de vanskelige spørsmålene og trygghet til å tåle mørket, kan redde liv.  Anicken Sveia Riksfjord  er rådgiver i Fagenheten i Kirkens SOS og baserer seg på deres erfaringer i samtalemetodikk.  Kirkens SOS besvarer ca 180 000 telefoner i året, og har lang erfaring med å snakke med mennesker i krise. Sveia Riksfjord vil også snakke litt om det diakonale perspektivet som ligger forankret i Kirkens SOS, og boken «God å snakke med». Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.          Åpent for alle – gratis adgang!