14. Februar – Dagne Groven Myhren

Hva er sannhet for Wergeland? 

«Sandhedens Armée»  som nøkkel til Henrik Wergeland.

”Sandhedens Armée” er innledningsdiktet i samlingen Jøden – 10 blomstrende Torneqvister, som kom i 1842. Det inngikk i Wergelands berømte kamp for å omgjøre bestemmelsen i Grunnloven som stengte jøder (og jesuitter) ute fra Norge. Diktet vil bli delt ut i forbindelse med foredraget. Dagne Groven Myhren vil lede oss gjennom diktet til innsikt i Henrik Wergelands livssyn og menneskeoppfatning.

Dagne Groven Myhren har tatt  doktorgraden på en avhandling om Henrik Wergelands verdensdikt «Skabelsen, Mennesket og Messias» og har undervist i nordisk litteratur som professor ll ved Universitetet i Oslo. I 1990 ble hun statsstipendiat. Hun har forfattet en rekke litteraturvitenskapelige arbeider i tidskrift og bøker om ulike emner. Hun er aktiv som foredragsholder og i dagspressen.  Hun er også utøver av vokal folkemusikk og er representert på plater.
Foredraget holdes i Universitetsbiblioteket på Blindern, Molkte Moesvei 39 – Georg Sverdrups Hus – Auditorium 1. Tidspunkt: 1900 – 2100