Tirsdag 9.oktober

Roald Bjørklund: Den norske arbeidslivsmodellen – verdighet , integritet og lederes ansvar

Står de demokratiske prinsippene for fall i den norske arbeidslivsmodellen? I foredraget trekkes frem sentrale hendelser fra den franske revolusjonen, thranitterbevegelsen, taylorismen, børskrakket i 1929, Menstad-slaget, utvikling av Hovedavtalen, New Deal I og II, Det store norske samarbeidsprosjektet 1963-1977 og revisjoner av arbeidsmiljøloven. Representerer New Public Management en brutalisering av norsk arbeidsliv og universitetshverdagen?

Roald Bjørklund er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet innen

flere områder som eksperimentell psykologi, psykofarmakologi, stressforskning, helsepsykologi, arbeidsmiljøforskning, rettspsykologi og organisasjonspsykologi og har fungert som sakkyndig i en rekke rettssaker.

Ønsker du å se presentasjonen for Bjørklunds foredrag trykker du her!

Alle våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi!

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket)  i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.   

Åpent for alle – gratis adgang!