Tirsdag 9 mai

Markus Lindholm: Evolusjon, menneskesyn og kosmologi.       

 I 2023 er det 200 år siden den britiske naturforskeren Alfred Russel Wallace ble født. Han oppdaget teorien om evolusjon ved naturlig seleksjon på samme tid og uavhengig av Darwin. Likevel kom Wallace til å utvikle et evolusjons- og samfunnssyn som ble ganske forskjellig fra det de fleste kjenner som darwinisme. Wallace så på menneskets utvikling, samfunn og moralsk modning som en direkte videreføring av biologisk evolusjon, som la grunnen for en kosmologi med klare metafysiske elementer. Foredraget er basert på jubileumsbiografien Barbeint i Amazonas. Historien om Alfred Russel Wallace, av Markus Lindholm. Markus Lindholm er biolog og professor i naturfagsdidaktikk ved Steinerhøyskolen. Han er særlig opptatt av forholdet mellom evolusjon, naturforståelse og menneskesyn, og har skrevet en rekke artikler og bøker om slike emner.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus
(Universitetsbiblioteket)
i aud. 1, Universitetet i Oslo,
Moltke Moes vei 39, Blindern.         

Åpent for alle – gratis adgang!