Tirsdag 9. april

Bjørn Kruse: Musikkens eksistensielle imperativ!

Musikk, i likhet med all kunst, innebærer en tenkning omkring skaping, utøving og opplevelse som kan tjene som modell for handlende bevissthet og eksistensiell erkjennelse. Det handler om musikkens forhold til tid og rom, og komposisjonens dialogiske lek med kontraster, hvor komponistens intensjon og lytterens forventning møtes i det utøvende, klingende øyeblikket. Under foredraget vil Kruse spille musikkutdrag fra egne verk og illustrere momenter med eksempler fra andre kunstformer.

Bjørn Kruse (f. 1946), er komponist og professor emeritus ved Norges musikkhøgskole. Foredragets tema er hentet fra hans siste bok, Thinking Art – an Interdisciplinary Approach to Applied Aesthetics (2016). Kruse har vunnet flere priser for sin virksomhet som komponist. Senest mottok han Lindemanprisen 2018 (som komponist og innsats for norsk musikkliv), Spellemannprisen 2017 (Årets komponist), og Musikkforleggerprisen 2016 (Årets verk). For nærmere opplysninger, besøk hans hjemmeside på bjornkruse.com

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang!