Tirsdag 8. oktober

Inge Eidsvåg: Døden – livets følgesvenn
Når en har rundet 70 år, kan en ikke lenger late som om livet varer evig. Hva gjør dette med hva vi tenker om livet og døden? Kan man leve slik at man «blir venn med døden»? Eller vil den for alltid bli vår siste fiende? Inge Eidsvåg er cand. philol. med historie hovedfag. Han var i mange år rektor ved Nansenskolen på Lillehammer. Som forfatter og foredragsholder, fremdeles tilknyttet Nansenskolen, er han en aktiv bidragsyter til bøker, tidsskrifter, aviser og NRK. Han har redigert seks essaysamlinger og skrevet 13 bøker.  Døden – Livets følgesvenn er foreløpig den siste boken. Han har fått en rekke priser og utmerkelser, bl.a. Brobyggerprisen, Kulturprisen for Gudbrandsdalen og Kongens fortjenstmedalje. 

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang