Tirsdag 8 februar

Hermod Nordby Hansen : Det hellige terapiforholdet

Er psykoterapi en medisinsk virksomhet? Eller er det en dypere og mer grunnleggende prosess der både terapeut og klient kan få mulighet til å erkjenne den universelle Kraften som har brakt dem sammen og som bærer hele forholdet? Kan ikke et slikt forhold føre med seg helbredelse både for terapeuten og klienten ved at begge, ut fra hver sine forutsetninger, kan berøres av det tause, prestisjefrie nærværet av den universelle Kraften?

Hermod Nordby Hansen er psykolog og forfatter. Han har arbeidet innenfor det etablerte helsevesen, men har alltid hatt en åndelig forankring i livet. Han har hentet inspirasjon veiledning og helbredelse innenfor mange ulike visdomstradisjoner.  Han har gitt ut to bøker på Solens forlag: En gave (2021);Det som ingenting er utelukket fra (2018).

Foredragene er i samarbeid med Oslo Folkeakademi og finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket)  i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern
Åpent for alle – gratis adgang!