Tirsdag 7. mai

Per Størksen: Mellom materialisme og åndelighet

Det er for mye materialisme i vårt samfunn. Vi overdøves og forstyrres av negative faktorer, i oss selv og mellom oss, som lokker oss bort fra det essensielle i vårt indre liv. Samtidig er det for liten grad av åndelighet i oss og mellom oss. Menneskets høyere utvikling er avhengig av en stillhet som gjør det mulig å høre sin indre stemme. Dette kan man oppnå ved å redusere en materialistisk livsstil og vie mer oppmerksomhet til det åndelige.

Per Størksen er født og oppvokst i Frankrike, tok legeutdanning i Paris og ble spesialist i psykiatri i Oslo. Han har arbeidet med rusmisbrukere og psykisk skadede ungdommer ved ulike norske institusjoner og vært overlege ved psykiatrisk ungdomsteam, Ullevål sykehus. I 14 år var han karmelittmunk i kloster i Sverige og i 9 av disse var han prest etter ha studert teologi ved Institut d’Études Théologiques i Brüssel.

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang!