Tirsdag 7. desember

Jan Chr. Karlseng: Hva er sjelen? Å forstå den klare bevissthetens store muligheter.

Foredragsholderen forsøker seg på en  personlig og «verdinøytral» undringsreise blant filosofer, forfattere, Snåsamannen og opplyste kvinner og menn.  Hensikten er å forstå det mest fascinerende ved det å være et menneske. Fokus vil være på helse, livsglede, kreativitet,  og på helheten  og evigheten.

Jan Chr. Karlseng har  vært fastlege i Drøbak, psykiater ved Folloklinikken , studert sosialantropologi og akupunktur. Han har skrevet boken « SJELEN  – å forstå det viktigste ved et menneske» (2020).

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Foredraget vil kun være åpent for fullvaksinerte deltagere, eller som har hatt covid-19 innen for de 6 siste månedene – gratis adgang!