Tirsdag 5. april

Marte Roa Syvertsen: Menneskehjernen – farlig og fantastisk.

Hva vil det si å være menneske? Hvorfor handler vi som vi gjør under press og i krise? Hva binder oss sammen, hva har sørget for menneskets enorme fremskritt, og er vi i stand til å redde oss selv? Svarene   er å finne i hjernen.  Forstår vi hvordan de innviklede nettverkene der fungerer, hvordan hjernen arbeider og hvilke snarveier den tar, da sitter vi med nøklene til å forstå både oss selv, dem som er rundt oss og samfunnet vi lever i.  Bare mennesket har ressursene til å løse problemene vi selv har skapt. Marte Roa Syvertsen er lege med doktorgrad i nevrologi og forfatter av boken Menneskehjernen – farlig og fantastisk (2021).

Foredragene er i samarbeid med Oslo Folkeakademi og finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket)  i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern
Åpent for alle – gratis adgang!