Tirsdag 20. Mars

Notto Thelle:  «Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå… «

Fire japanske vandrepoeter om vandringens visdom og veiens poesi

Notto Thelle har nettopp fullført fire manus om japanske vandrepoeter, fra 1600-tallets haiku-mester Matsuo Basho til 1900-tallets vagabondmunk Taneda Sanôka, som døde i  1940. På tross av store forskjeller, er det svært mye gjenkjennelse for oss som lever i en helt annen tid og kultur. Dette vil Notto Thelle dele med oss, under det poetiske tema, lånt av Erik Bye: «Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå…»

Notto Reidar Thelle er professor emeritus ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han var professor i økumenikk og missiologi samme sted 1996-2006.

Han har skrevet en rekke bøker, blant disse «Gåten Jesus» og «Kjære Siddhartha – brev og samtaler i grenseland mellom øst og Vest.» Han mottok «Brobyggerprisen» i 2007.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket)  i aud. 1 og i vestibylen, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang!