Tirsdag 12. september

Tor-Johan Ekeland:  Mellom individualisme og fellesskap. Moderne lidelser i den nyliberale kultur.

Er våre moderne lidelser, som selvskading, relasjonsskader og personlighetsforstyrrelser, en kulturelt skapt ubalanse? Eller: er det en ubalanse mellom individ og de fellesskap som skaper individualitet? Utgangspunktet for foredraget er den tilsynelatende store økning i individuelle vansker i nyere tid, spesielt blant ungdom i form av spiseforstyrrelsene, selvskading, relasjonsskader og atferdsproblem, personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon. Hvor kommer lidelsene fra?

Tor-Johan Ekeland (f.1949) er professor dr.philos. i sosialpsykologi ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda.

Han har bistilling ved Høgskolen i Molde, og har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen og Nordiska

Hälsevårdhøgskola (NHV) i Gøteborg.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.   

Åpent for alle – gratis adgang!