Tirsdag 12. september

Åndelighet uten religion –  ved Rolf Erik Solheim

Spiritualitet kan være en opplevelse eller utfordring til å tenke større, at virkelighet er noe mer enn det fysiske. Å søke i seg selv kan noen ganger gi en oversanselig opplevelse, som i kunst og poesi, i musikk og dans, i naturopplevelse og meditasjon. Selv innen forskning, matematikk og naturvitenskap kan det oppstå en mystisk opplevelse, som hos Albert Einstein og Niels Bohr. Og ikke minst hos Platon.

Rolf Erik Solheimer sivilingeniør  og  opptatt av hva teknologi gjør med naturen og med oss mennesker. Med røtter i økologiske, teknovitenskapelige så vel som esoteriske miljøer, er han klar over at våre valg er under bevisst og ubevisst kontroll av markedsøkonomiens algoritmer. De siste 10 årene har han ledet Arvika Filosofiske Cafe i Sverige.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus
(Universitetsbiblioteket)
 i aud. 1, Universitetet i Oslo,
Moltke Moes vei 39, Blindern.         

Åpent for alle – gratis adgang!