Tirsdag 12. mars

Åse Minde: Kunstens kraft og betydning i våre liv

Gjennom mange år som terapeut, veileder og leder har kunsten vært en sentral følgesvenn som har hjulpet meg til å få en bedre forståelse av mennesket, relasjoner og det mellommenneskelige samspill. Kunsten snakker et språk utenfor det diagnostiske og kan gi oss en bredere forståelse av selvets tilblivelse og menneskets evne til å relatere seg til verden. Kunst kan forandre vår opplevelse og vår forståelse av oss selv og vår plass i verden.

Åse Minde er kunstpsykoterapeut, Master of Art i Art Therapy med mer enn 40-års klinisk erfaring fra England, USA og Norge. Hun er leder for Spesialpoliklinikken for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus, har også lang erfaring som veileder og bred undervisningserfaring. Hun har bl.a. skrevet 3 bøker om kunst og terapi. I 2017 mottok hun Kongens fortjenestemedalje for sitt pionerarbeid innen kunstpsykoterapi og for arbeidet med spiseforstyrrelser.

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang!