Tirsdag 10.oktober

Bjørn Grinde: Steinalderen som rettesnor for levesett?

Hvordan har evolusjonsprosessen formet vår art, spesielt hjernen, og hva har slik innsikt å si for helse og livskvalitet? Begrepet «sivilisasjonens sykdommer» innebærer at noe ikke er helt bra ved dagens levesett. Industrisamfunnet har sine ulemper, vi lever i et annet miljø enn hva vi er tilpasset. Folk vil neppe tilbake til steinalderen, men innsikt i livet den gangen kan kanskje hjelpe oss til å se på dagens levesett med nye øyne.

Bjørn Grinde er utdannet biolog med tilleggstudier i antropologi, psykologi og pedagogikk. Han jobber som seniorforsker ved Området for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet. Han har nylig utgitt en roman der handlingen foregår for 60 000 år siden («Dit månen drar», Fair Forlag, 2017).

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.   

Åpent for alle – gratis adgang!