Utsatt til våren 2021

Hans Herlof Grelland: Om følelsene

Foredraget 10 november er utsatt inn til videre, grunnet Covid-19.

En følelse er en måte å forholde oss til verden på, og til oss selv i verden. Den har en mening og er uttrykk for det dypeste i oss selv, men er samtidig noe vi kjenner i kroppen. Vi vil utforske dette nærmere og spesielt ta for oss angsten og gleden. 

Hans Herlof Grelland er professor emeritus ved Universitetet i Agder med fagene kvantefysikk og filosofi, med særlig interesse for eksistensialisme. Han har skrevet om kvantefysikk, fysikkens filosofi, eksistensialisme, følelser, kunst, intuisjon, boken «Tausheten og øyeblikket – Kierkegaard Ibsen Munch» og nå i år «Om følelsene».

Våre foredrag arrangeres i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.

Grunnet Covid-19 vil det kun være åpent for 80 deltagere. Alle deltagere registreres ved inngangen, ingen reservering.
Gratis adgang!