Tirsdag 13. Februar

Øyvind Kvalnes:  Etikk i organisasjoner: Hvordan takle dilemmaer på jobb? Dilemmaer er situasjoner hvor valget står mellom to alternativer som begge har moralsk tyngde. Uansett hva vi velger, blir noe galt. Hverdagen i en organisasjon kan preges av små og store dilemmaer for beslutningstakere. Etikken gir oss verktøy til å analysere og tenke klarere om …

De beste ønsker om en god jul!

Det nærmer seg jul og vi i Tverrfaglig forum vil gjerne benytte anledningen til å takke for all interesse og deltagelse på våre foredrag. Det har vært et fantastisk 2017 for oss alle! En spesiell takk også til vår samarbeidspartner Oslo Folkeakademi, som gjør dette mulig for oss. Vi gleder oss til nye spennende og …

Tirsdag 12. september

Tor-Johan Ekeland:  Mellom individualisme og fellesskap. Moderne lidelser i den nyliberale kultur. Er våre moderne lidelser, som selvskading, relasjonsskader og personlighetsforstyrrelser, en kulturelt skapt ubalanse? Eller: er det en ubalanse mellom individ og de fellesskap som skaper individualitet? Utgangspunktet for foredraget er den tilsynelatende store økning i individuelle vansker i nyere tid, spesielt blant ungdom …

Tirsdag 10.oktober

Bjørn Grinde: Steinalderen som rettesnor for levesett? Hvordan har evolusjonsprosessen formet vår art, spesielt hjernen, og hva har slik innsikt å si for helse og livskvalitet? Begrepet «sivilisasjonens sykdommer» innebærer at noe ikke er helt bra ved dagens levesett. Industrisamfunnet har sine ulemper, vi lever i et annet miljø enn hva vi er tilpasset. Folk …