Tirsdag 6. november

Per Isdal: Medfølelsens pris Hva gjør det med oss  å jobbe med lidelse, elendighet, vold og sykdom?  Hvordan er det å leve med slike erfaringer i nære omgivelser? Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrkene eller i nærmiljøet. Per Isdal er  psykologspesialist og  har i over 30 år arbeidet som psykolog for menn som bruker vold …

Tirsdag 18. september

Rebekka Nøkling:  En hverdag med mindre stress og mer livslyst Foredraget er basert på Rebekka Nøklings livserfaring og banebrytende forskning i grensesnittet mellom genforskning, endokrinologi, hjerneforskning og psykologi –  som viser hvordan kropp og sinn henger sammen. Rebekka Nøkling har en bred medisinsk genforskningsbakgrunn. Hun er cand.scient. innen bio- og genteknologi og doktorgradsstipendiat i molekylær …

Tirsdag 9.oktober

Roald Bjørklund: Den norske arbeidslivsmodellen – verdighet , integritet og lederes ansvar Står de demokratiske prinsippene for fall i den norske arbeidslivsmodellen? I foredraget trekkes frem sentrale hendelser fra den franske revolusjonen, thranitterbevegelsen, taylorismen, børskrakket i 1929, Menstad-slaget, utvikling av Hovedavtalen, New Deal I og II, Det store norske samarbeidsprosjektet 1963-1977 og revisjoner av arbeidsmiljøloven. …

God sommer!

Mens vi venter på høstens program vil vi gjerne få ønske vårt trofaste publikum og gode samarbeidspartner Oslo Folkeakademi en riktig god sommerferie.