Tirsdag 12. mars

Åse Minde: Kunstens kraft og betydning i våre liv Gjennom mange år som terapeut, veileder og leder har kunsten vært en sentral følgesvenn som har hjulpet meg til å få en bedre forståelse av mennesket, relasjoner og det mellommenneskelige samspill. Kunsten snakker et språk utenfor det diagnostiske og kan gi oss en bredere forståelse av …

Tirsdag 9. april

Bjørn Kruse: Musikkens eksistensielle imperativ! Musikk, i likhet med all kunst, innebærer en tenkning omkring skaping, utøving og opplevelse som kan tjene som modell for handlende bevissthet og eksistensiell erkjennelse. Det handler om musikkens forhold til tid og rom, og komposisjonens dialogiske lek med kontraster, hvor komponistens intensjon og lytterens forventning møtes i det utøvende, …

Tirsdag 27. november

Henrik Syse: Filosofisk refleksjon i en raskt foranderlig tid: Hvordan kan og bør vi tenke om verdier i dag? Vi lever i en tid der både vitenskap, kultur og politikk er i rask forandring. Hvilken rolle kan filosofisk refleksjon og bevissthet spille i vår tid? Hvordan kan vi møtes på tvers av forskjellige politiske, filosofiske …

Tirsdag 6. november

Per Isdal: Medfølelsens pris Hva gjør det med oss  å jobbe med lidelse, elendighet, vold og sykdom?  Hvordan er det å leve med slike erfaringer i nære omgivelser? Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrkene eller i nærmiljøet. Per Isdal er  psykologspesialist og  har i over 30 år arbeidet som psykolog for menn som bruker vold …