Tirsdag 3 mai

Mette Hjelmark: Gorillaen ved mitt kjøkkenvindu – og jakten på bevistheten. En rekke uforklarlige, paranormale opplevelser som forfatteren opplever får henne til å søke etter svar og i sin jakt spør hun mange forskere om råd. Noen forskere svarer at «det du har opplevd strider mot naturlovene, og derfor kan det ikke ha hendt». Men …

Utgår og erstattes av Mette Hjelmark

Peter Normann Waage: André Bjerke – menneskelighetens dikter. «Mennesket er til!» var den lærdommen en begeistret historielærer bibragte gymnasiasten André Bjerke. Innsikten er ikke så åpenbar som den kan synes, hverken da eller nå. Vitenskap, næringsliv og kunst har sterke tendenser til å redusere mennesket. Dette var det André Bjerke (1918 – 1985) kjempet mot, …

Tirsdag 5. april

Marte Roa Syvertsen: Menneskehjernen – farlig og fantastisk. Hva vil det si å være menneske? Hvorfor handler vi som vi gjør under press og i krise? Hva binder oss sammen, hva har sørget for menneskets enorme fremskritt, og er vi i stand til å redde oss selv? Svarene   er å finne i hjernen.  Forstår vi …

Tirsdag 8 februar

Hermod Nordby Hansen : Det hellige terapiforholdet Er psykoterapi en medisinsk virksomhet? Eller er det en dypere og mer grunnleggende prosess der både terapeut og klient kan få mulighet til å erkjenne den universelle Kraften som har brakt dem sammen og som bærer hele forholdet? Kan ikke et slikt forhold føre med seg helbredelse både …