Tirsdag 9.oktober

Roald Bjørklund: Den norske arbeidslivsmodellen – verdighet , integritet og lederes ansvar Står de demokratiske prinsippene for fall i den norske arbeidslivsmodellen? I foredraget trekkes frem sentrale hendelser fra den franske revolusjonen, thranitterbevegelsen, taylorismen, børskrakket i 1929, Menstad-slaget, utvikling av Hovedavtalen, New Deal I og II, Det store norske samarbeidsprosjektet 1963-1977 og revisjoner av arbeidsmiljøloven. …

God sommer!

Mens vi venter på høstens program vil vi gjerne få ønske vårt trofaste publikum og gode samarbeidspartner Oslo Folkeakademi en riktig god sommerferie.

Tirsdag 17. April

Marcus Paus med ensemble – «En hellig, alminnelig lek: André Bjerkes poesi i ny klangdrakt» Som et sidespor til sitt daglige virke som klassisk samtidskomponist, har Marcus Paus i over tyve år beskjeftiget seg med André Bjerkes poesi. Tone settingene befinner seg i skjæringspunktet mellom samtidsmusikk og visetradisjon, mellom det klassisk skolerte og det folkelige, og speiler i så måte …

Tirsdag 20. Mars

Notto Thelle:  «Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå… « Fire japanske vandrepoeter om vandringens visdom og veiens poesi Notto Thelle har nettopp fullført fire manus om japanske vandrepoeter, fra 1600-tallets haiku-mester Matsuo Basho til 1900-tallets vagabondmunk Taneda Sanôka, som døde i  1940. På tross av store forskjeller, er det svært mye gjenkjennelse …