40 års jubileum – lørdag 12. mars

«Å LEVE I PAKT MED MENNESKENATUREN OG DEN STORE NATUREN» Lørdag 12. mars 2022 kl.10 – 15.00  i Universitetsbiblioteket, Blindern, Store Auditorium, Molkte Moes vei 39,    Påmelding til post@forumviten.info senest 1. mars, 2022.Påmelding anses først for å ha skjedd når det både er sendt e-post og er innbetalt kr. 285,- til forumets konto: 05321215078 …

Tirsdag 7. desember

Jan Chr. Karlseng: Hva er sjelen? Å forstå den klare bevissthetens store muligheter. Foredragsholderen forsøker seg på en  personlig og «verdinøytral» undringsreise blant filosofer, forfattere, Snåsamannen og opplyste kvinner og menn.  Hensikten er å forstå det mest fascinerende ved det å være et menneske. Fokus vil være på helse, livsglede, kreativitet,  og på helheten  og …

Tirsdag 23. november

Markus Lindholm: Nysgjerrighetens pedagogikk Undring og nysgjerrighet nevnes gjerne i festtaler og Nobel-middager. Nysgjerrige mennesker er forutsetningen for et samfunn i utvikling. Men fremmer skole og utdanning nysgjerrighet? Markus Lindholm er biolog, professor i pedagogikk på Steinerhøyskolen og seniorforsker på NIVA. Han er kjent som skribent og foredragsholder, og er særlig opptatt av forholdet mellom …

Tirsdag 26 oktober

Tord Gustavsen:  Hengivelsens kunst. Et samtaleforedrag om musikalsk tilstedeværelse i spennet mellom spontanitet og refleksjon.  Samtalepartner er Jorun Torper. Tord Gustavsen er jazzpianist og komponist, med hovedfag i musikkvitenskap. Han har utgitt en rekke album og turnerer over hele verden. Tord har mottatt Spellemannsprisen og den prestisjefylte tyske Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik for beste album …