Tirsdag 3. mars

Arne Johan Vetlesen: Hvordan påvirker teknologi og forbruk vårt forhold til naturen og vår harmoni som mennesker? Arne Johan Vetlesen setter søkelyset på hva som skjer med oss mennesker og samfunnet vi lever i, når livene våre preges mer og mer av forbruksmentalitet og teknologi.  Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO.  Han …

Tirsdag 11. februar

Notto Thelle: Om stillhet i larmens tid Notto Thelle har nylig publisert boken Stillheten og skriket. Tanker om tro og eksistens. Med utgangspunkt i skriket i de greske tragediene og stillheten i Becketts drama, forsøker han å lytte seg inn til alt det som befinner seg mellom ytterpunktene. I foredraget vil han konsentrere seg om …

God jul!

For et år vi har hatt i Tverrfaglig forum!Vi har ufarliggjort døden, fokusert på kunsten som terapi og lært om hva som gjør livet verdt å leve. I tillegg har vi lansert vårt nye, og allerede svært populære, magasinet «Demring» der vi vil dykke ned i våre arkiver og gi våre følgere et innblikk og …

Demring- Tverrfaglig forums magasin.

Utkommer to ganger i året. Tverrfaglig Forum sitt nye magasin DEMRING har samme formål som forumet: å utvide vår livskunnskap for å leve harmonisk i samfunnet og naturen. Temaene hentes fra: filosofi, psykologi, spiritualitet, ulike kunstarter, naturvitenskap, helse og samfunn. Navnet DEMRING innebærer ikke bare en fysisk – men også indre oppvåkning. Tverrfaglig forum ønsker …