God sommer!

Mens vi venter på høstens program vil vi gjerne få ønske vårt trofaste publikum og gode samarbeidspartner Oslo Folkeakademi en riktig god sommerferie.

Tirsdag 17. April

Marcus Paus med ensemble – «En hellig, alminnelig lek: André Bjerkes poesi i ny klangdrakt» Som et sidespor til sitt daglige virke som klassisk samtidskomponist, har Marcus Paus i over tyve år beskjeftiget seg med André Bjerkes poesi. Tone settingene befinner seg i skjæringspunktet mellom samtidsmusikk og visetradisjon, mellom det klassisk skolerte og det folkelige, og speiler i så måte …

Tirsdag 20. Mars

Notto Thelle:  «Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå… « Fire japanske vandrepoeter om vandringens visdom og veiens poesi Notto Thelle har nettopp fullført fire manus om japanske vandrepoeter, fra 1600-tallets haiku-mester Matsuo Basho til 1900-tallets vagabondmunk Taneda Sanôka, som døde i  1940. På tross av store forskjeller, er det svært mye gjenkjennelse …

Tirsdag 6. Mars

Edvin Østergaard:  Naturfag og estetisk dannelse Naturvitenskap og kunst har mange flere berøringspunkter enn det vi vanligvis antar. Naturvitenskap er mer enn det som foregår i laboratorier, og kunst er mer enn det som vises i gallerier eller fremføres i konsertsaler. For de klassiske naturforskerne var både logisk resonnement og estetisk dømmekraft betydningsfull for utvikling …