Tor-Johan Ekeland

Tirsdag 12. september

Tor-Johan Ekeland:  Mellom individualisme og fellesskap. Moderne lidelser i den nyliberale kultur. Er våre moderne lidelser, som selvskading, relasjonsskader og

1 2 3 4 5