God jul!

For et år vi har hatt i Tverrfaglig forum!Vi har ufarliggjort døden, fokusert på kunsten som terapi og lært om hva som gjør livet verdt å leve. I tillegg har vi lansert vårt nye, og allerede svært populære, magasinet «Demring» der vi vil dykke ned i våre arkiver og gi våre følgere et innblikk og …

Demring- Tverrfaglig forums magasin.

Utkommer to ganger i året. Tverrfaglig Forum sitt nye magasin DEMRING har samme formål som forumet: å utvide vår livskunnskap for å leve harmonisk i samfunnet og naturen. Temaene hentes fra: filosofi, psykologi, spiritualitet, ulike kunstarter, naturvitenskap, helse og samfunn. Navnet DEMRING innebærer ikke bare en fysisk – men også indre oppvåkning. Tverrfaglig forum ønsker …

Tirsdag 3. desember

Unni Wikan: Håndtering av sorg og død i ulike kulturer Gjennom et langt liv har Unna Wikan ervervet livsvisdom gjennom nære møter med mennesker fra andre kulturer, og hun er en levende historieforteller som vi alle kan lære noe av. I foredraget formidler hun ulike historier fra muslimer, hinduister og buddhister om hvordan de takler …

Tirsdag 8. oktober

Inge Eidsvåg: Døden – livets følgesvenn Når en har rundet 70 år, kan en ikke lenger late som om livet varer evig. Hva gjør dette med hva vi tenker om livet og døden? Kan man leve slik at man «blir venn med døden»? Eller vil den for alltid bli vår siste fiende? Inge Eidsvåg er …