Tirsdag 10.oktober

Bjørn Grinde: Steinalderen som rettesnor for levesett? Hvordan har evolusjonsprosessen formet vår art, spesielt hjernen, og hva har slik innsikt å si for helse og livskvalitet? Begrepet «sivilisasjonens sykdommer» innebærer at noe ikke er helt bra ved dagens levesett. Industrisamfunnet har sine ulemper, vi lever i et annet miljø enn hva vi er tilpasset. Folk …

Tirsdag 7. november

Åshild Ulstrup:  Alder er ingen diagnose. Som NRK-journalist har Åshild Ulstrup fare over land og strand med mikrofonen. Og alltid har ho stilt spørsmålet: Kva er det som gjer livet verdt å leva? I eit intervju med Aftenposten sa ho at ho var livredd for å bli gamal. Opplevingane ho hadde fått i møtet med …

Tirsdag 28. november

Anna Louise Kirkengen:  Traumatiske innskrifter — tegn, tekst og tolkning. Den faglige forståelsen av hvordan traumer kan transformeres til sykelighet har økt gjennom de siste tiårene. De grunnleggende premissene innen blant annet biomedisinsk forskning, blir gjennom dette utfordret. Dogmet om menneskesjelen som ulik og atskilt fra menneskekroppen er i ferd med å falle. Erfaringens innvirkning …

Høsten nærmer seg!

Hva er vel høsten uten oppstart av Forumets foredrag…. Her er en liten smakebit om hva dere har i vente: Vi er stolte over vårt samarbeid med Oslo Folkeakademi som gjør våre foredrag mulig! 12. september: Bjørn Grinde, forsker ved Folkehelseinstituttet.                            «Steinalderen …