25. April – Wolfgang Plagge

Musikk i den store sammenhengen – LIVET og TIDEN som inspirator og utfordrer. Plagge vil gi oss et tverrfaglig inspirert foredrag, med pianoet ved sin side. Wolfgang Plagge er både utøvende musiker og komponist. Han ble tidlig kjent som utøver, og vant Ungdommens pianomesterskap, bare 11 år gammel. I de senere årene har han konsentrert …

13. september: Siri Hermansen

Uforutsette effekter og overlevelse i kriserammede samfunn. Med utgangspunkt i doktorgradsarbeidet: «The Economy of Survival», og gjennom filmene «Chernobyl Mon Amour», «Land of Freedom (Detroit) og «Dreaming in the Stonebed Valley» (Jerusalem), gis unike mikroperspektiver på overlevelse i kollapsede samfunn. Hermansens kunstneriske metode er basert på deltagende observasjon, og hun har latt seg guide av …

4. oktober: Morten Krogvold

Om lykke, dannelse og tid – betraktinger over det vi tar for gitt. Morten Krogvold er fotograf. Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Krogvold underviser, og er en etterspurt foreleser, over store deler av verden. Morten Krogvold har utgitt 18 bøker, laget 25 TV-programmer for NRK. Han er utnevnt til Ridder …

1. november: Julio Perez

Kretsløpshus – en mulighet for å leve i forståelse og harmoni med naturens kretsløp? Kretsløpshus baseres på en helhetlig visjon. Ved å utnytte lokale kretsløp i naturen, begrenses eksport og import av ressurser. Dette gir oversikt og kontroll, og en nærhet og kjennskap til hvordan våre valg påvirker kretsløpene. Konkret betyr dette: medvirkning i designprosessen, …