Mens vi venter på sommeren!

Vårvarmen er endelig her og sommeren er rett rundt hjørnet. Det betyr også at enda en sesong med foredrag er over for denne gang. Vi har hatt fantastiske foredragsholdere og musikere på besøk. Både temaer som kjærlighet og skam har blitt oppdaget på ny og vært basis for gode samtaler og diskusjon. Vi i Tverrfaglig …

14. Februar – Dagne Groven Myhren

Hva er sannhet for Wergeland?  «Sandhedens Armée»  som nøkkel til Henrik Wergeland. ”Sandhedens Armée” er innledningsdiktet i samlingen Jøden – 10 blomstrende Torneqvister, som kom i 1842. Det inngikk i Wergelands berømte kamp for å omgjøre bestemmelsen i Grunnloven som stengte jøder (og jesuitter) ute fra Norge. Diktet vil bli delt ut i forbindelse med …

7. Mars – Marie Farstad

Skamfølelsen – en relasjonell og eksistensiell utfordring. Med utgangspunkt i boka «SKAM – eksistens – relasjon – profesjon» (Cappelen Damm Akademisk, 2016) vil Marie Farstad ta oss gjennom skamfølelsens komplekse landskap. Hun vil snakke om sunne og mindre sunne varianter, og om perspektiver på skamfølelsens røtter, styrkegrader og konsekvenser. Farstad legger vekt på skamfølelsen som …

28. Mars – Sissel Gran

Når kjærligheten tar slutt. Om kjærlighetens dynamikk og håpet som sjeldent dør. Hva leder fram til menneskers beslutning om å forlate sin partner?                                                                Det er så lett å gå fra hverandre, sier mange.                                                                                                    Sissel Gran sier: Kjærlighet dør ikke så lett. De som går, går ikke på grunn av krangler, kommunikasjonssvikt eller ulikheter i personlighet.                                                                                             …