4. oktober: Morten Krogvold

Om lykke, dannelse og tid – betraktinger over det vi tar for gitt. Morten Krogvold er fotograf. Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Krogvold underviser, og er en etterspurt foreleser, over store deler av verden. Morten Krogvold har utgitt 18 bøker, laget 25 TV-programmer for NRK. Han er utnevnt til Ridder …

1. november: Julio Perez

Kretsløpshus – en mulighet for å leve i forståelse og harmoni med naturens kretsløp? Kretsløpshus baseres på en helhetlig visjon. Ved å utnytte lokale kretsløp i naturen, begrenses eksport og import av ressurser. Dette gir oversikt og kontroll, og en nærhet og kjennskap til hvordan våre valg påvirker kretsløpene. Konkret betyr dette: medvirkning i designprosessen, …

29. november: Svein Øverland

Stalking – personforfølging og vedvarende trakassering. I foredraget går han gjennom de vanligste formene for stalking, ut fra motivasjon og farlighet. Han gir også råd om hvordan ofre kan forebygge, og beskytte seg mot, stalking. Svein Øverland er psykolog med spesialitet i barne-og familiepsykologi, samt i rettspsykologi. Han er seksjonssjef ved avd. Brøset ved St. Olavs hospital, …